V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH AGENTURY VESELÝ LIDOVÝ ROK

 

AGENTURA VESELÝ LIDOVÝ ROK

SE ZABÝVÁ PŘÍPRAVOU POŘADŮ A PROGRAMŮ

PRO PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ MLÁDEŽ,

 

FOTO Z POŘADŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY -

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KUTNÉ HOŘE, MLÝN DAVÍDKOV V HRYZELÝCH U ZÁSMUK A SÁZAVSKÝ OSTROV V SÁZAVĚ

TŘÍKRÁLOVÁ VÁNOČNÍ HRA - BETLÉMOVÁNÍ - VELIKONOČNÍ OSTROV PRO MALÉ ŠIKULY

 

A DÁLE TVORBOU POŘADŮ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST;

PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ POŘADŮ VYCHÁZEJÍ

Z TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY A PREZENTUJÍ

LIDOVOU OBŘADNOST, ZVYKOSLOVÍ, VENKOVSKÁ ŘEMESLA I LIDOVÉ UMĚNÍ.

 

FOTO Z POŘADŮ PRO VEŘEJNOST - MLÝN DAVÍDKOV V HRYZELÝCH U ZÁSMUK

MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD, K ČERTOVINÁM DŮVOD - MASOPUSTNÍ REJ NA MLÝNĚ - KVĚTNÁ NA MLÝNĚ

 

CESTOVNÍ AGENTURA ZPROSTŘEDKOVÁVÁ :

JEDNODENNÍ VÝLETY PRO PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ MLÁDEŽ -

TYTO VÝLETY JSOU SMĚROVÁNY ZA POZNÁVÁNÍM TRADIČNÍCH LIDOVÝCH ŘEMESEL

(DĚTI SI VŽDY VÝROBU VYZKOUŠEJÍ A ZHOTOVÍ SI VÝROBEK),

ALE TAKÉ ZA OBJEVOVÁNÍM MÉNĚ ZNÁMÝCH PŘÍRODNÍCH KRÁS NAŠÍ ZEMĚ;

 

JEDNODENNÍ VÝLETY PRO VEŘEJNOST SE ORIENTUJÍ

NA POZNÁVÁNÍ ZAJÍMAVÝCH PAMÁTEK SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY

(ZVLÁŠTĚ KŘÍŽOVÝCH CEST),

LIDOVÉHO UMĚNÍ A MÁLO ZNÁMÝCH KOUTŮ ČESKÉ KRAJINY

                                                                                                                                                                                               

TOPlist