V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA NA ROKOLI

DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ

VIKARIÁT NÁCHODSKÝ

Původ poutního místa Rokole /prastarý tvar slova „rokle“/ sahá do nepaměti. Pověst praví, že v těchto místech zabloudila v lese malá dívenka, která se v úzkosti obrátila o pomoc k Matce Boží mariánskou písní. Zjevila se jí Panna Maria a za ruku ji vyvedla z lesa ven. Na místě zjevení vytryskl pramen. Pramen nevysychal ani v letech největšího sucha, takže vodu sem chodili čerpat lidé z širokého okolí.

Na místě původní dřevěné kaple vyrostla v roce 1859 stavba zděná. V té době byl také do nové kaple umístěn milostný obraz Panny Marie Rokolské od malíře Klementa z Hradce Králové. V roce 1930 byl vedle kaple postaven nákladem továrníka Přibyla z Krčína nový kostel zasvěcený Panně Marii; posvěcení se však dočkal až po skončení II. světové války 19. srpna 1945.

V blízkosti kostelíka vyrostla velice zajímavá dřevěná „Loreta“, do které lidový umělec ztvárnil sedm obrazů bolestí Panny Marie.

Na druhé straně silnice nás čeká velice krásná a romantická křížová cesta. Podél lesní cesty i na pasekách jsou zde od roku 1874 v jakémsi velkém oválu rozeseta jednotlivá zastavení. Jde o kamenné pilíře s patkou, nahoře s ozdobnou římsou a vrchlíkem /zde se nalézá číslo zastavení/ s kovovým křížkem. Těsně pod římsou je plastický reliéf scén ukřižování Krista, a pod výjevem text události.

V pamětní knize slavoňovské farnosti je zaznamenáno několik uzdravení, která se stala v Rokoli. Ale častěji než nemoci těla hojí Podivuhodná Matka Boží s Děťátkem v Rokoli rány a bolesti lidských duší. Především proto sem putují ctitelé Panny Marie s pevnou důvěrou, jež nebývá zklamána. Hlavní pouť v Rokoli se slaví vždy v neděli po svátku Narození Panny Marie /8. září/.

19. července 1997 zde byla vysvěcena již 143 kopie schönsttattské kapličky (první v Čechách), která je nositelkou ideálu poslání Betléma. V roce 2000 byl dobudován provinční dům pro ubytování asi dvou desítek sester.

TOPlist