V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ U POCINOVIC

DIECÉZE PLZEŇSKÁ

VIKARIÁT DOMAŽLICKÝ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POCINOVICE - FARNÍ OBVOD KDYNĚ

Na samý začátek prázdnin jsem si pro vás připravil návštěvu krásného poutního místa s křížovou cestou a to Dobré Vody u Pocinovic. Malebné Chodsko se tedy může stát i vašim cílem prázdninového výletu nebo celé letní dovolené.

Jak již to v těchto případech bývá, u zrodu poutního místa stála opět studánka s léčivou vodou a na stromě visící mariánský obrázek. Pověst vypráví, jak se k tomuto prameni zatoulala z blízké pastviny stará a slepá kobyla. Hospodář se již po ní sháněl a právě v okamžiku, kdy ji našel, kobyla šlápla do pramene vody. Voda vystříkla až do jejich slepých očí a ona prohlédla. Příhoda se velice rychle roznesla po širokém okolí a ke studánce začali přicházet nejen lidé slepí, ale též chromí či nějak jinak postižení. Aby byl léčivý pramen lépe chráněn, postaven nad ním dřevěný přístřešek – kaplička.

V roce 1867 odkazuje pocinovická vdova Anna Blahníková ve své závěti 150 zlatých na opravu mariánské kaple. Znamená to, že v místech studánky již nějaká stavba pravděpodobně již stála před tím a byla značně zchátralá. Obec tedy rozhodla o stavbě kaple nové a využila nabídky bratra pocinovického podučitele Jakuba Martínka Ondřeje, stavitele v Domažlicích, na zhotovení plánů kaple zdarma a taktéž na vedení celé stavby. Základní kámen novorenezanční kaple byl položen v červnu roku 1872 a dne 13. října 1873 byla kaple za účasti 9 kněží a desetitisíc poutníků slavnostně vysvěcena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1882 doplnila celý areál kamenná křížová cesta. Stalo se tak na podnět pocinovického faráře Ondřeje Veseláka, kterému se tak splnil jeho dávný sen vybudovat křížovou cestu z Pocinovic k Dobré Vodě.

5. září v roce 1908 vyhořela dřevěná kaplička nad studánkou. Místo ní byla postavena menší zděná čtvercová kaple krytá stanovou střechou s lucernou ve vrcholu.

V roce 1912 byla kaple Bolestné Matky Boží vymalována bratry Jílkovými z Klatov a Hor Matky Boží.

TOPlist