V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENICI

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ

VIKARIÁT PŘÍBRAMSKÝ

Křížová cesta v Jesenici u Sedlčan vznikla v roce 1836. Od kostela Nejsvětější Trojice vede sedmnáct kamenných křížů na blízký vršek, tak jak bylo velmi časté, Kalvárie zvaný. Jesenická pobožnost byla zpočátku velice známá a hojně navštěvovaná. V pozdějším období však zájem o ni polevil a cesta začala pomalu chátrat. V roce 1913 však byla péčí farníků a zvláště zásluhou jejich finanční sbírky opravena a opět posvěcena.

Jenomže záhy po skončení Velké vojny zájem o pobožnost znovu opadl a křížové cestě hrozil opravdový zánik. Je až s podivem, že cesta přežila dlouhých osmdesát let stranou veškerého zájmu.          

Až počátek nového tisíciletí znamenal i nový počátek křížové cesty. Díky finančním prostředkům Nadačního fondu Patronát Sedlčansko a Nadace VIA se podařilo kříže opravit, doplnit je obrázky, které namalovaly děti z jesenické školy a 12. září roku 2004 cestu slavnostně vysvětit.

TOPlist