V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENICI NAD LIPOU

DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ

VIKARIÁT PELHŘIMOVSKÝ

Za další křížovou cestou míříme do jihovýchodní části Čech, do podhůří Českomoravské vrchoviny. Jsme na návštěvě v malebném městečku Kamenici nad Lipou. Na konci města, na vrchu zvaném Bradlo, najdeme lesní hřbitov (prý jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě) a uprostřed něho gotickou kapli sv. Máří Magdaleny z roku 1348. Nechal ji zde postavit Dobeš z Bechyně, který zároveň při ní zřídil poustevnu. Centrální, osmiboká, původně dle legendy otevřená stavba s jehlancovitou střechou krytou šindelem, byla do dnešní podoby přestavěna na konci 16. století. V roce 1841 pod ní nechali Geymüllerové, majitelé zdejšího zámku, zřídit rodinnou hrobku.

Od úpatí kopce, strmě vzhůru, je po obou stranách lesního průseku rozmístěno 15 kapliček křížové cesty. Ty v roce 1765 vyhotovil kameník Martin Brož v Jindřichově Hradci. O samotné zřízení cesty se postarala hraběnka Marie Terezie z Golčů, rozená Hartigová, kterou pravděpodobně k této bohulibé záležitosti přemluvil místní správce kamenického zámku a statku Václav Antonín Jan Lenert. Křížová cesta však zpočátku byla postavena jinde; vedla od Zámeckého rybníka ke kapli na vrchu Kalvárie – dnes je tento zdaleka viditelný kopec znám jako Melíšek. Když kaple na Kalvárii v roce 1806 zanikla, byla křížová cesta přenesena na své současné místo, na vrch Bradlo.

Jednotlivá zastavení jsou vlastně kamenné pilíře s atikou a římsou na vrcholu. Pilíře nesou římské číslice označující pořadí zastavení, oválné plochy v patách pilířů zase popisy zobrazených scén. V roce 1824 byly původní obrazy přemalovány, v roce 1841 byly nahrazeny obrazy novými. Dnešní obrazy pocházejí z doby restaurace křížové cesty (provedl akademický sochař Vladimír Krninský) v letech 1991 – 93; jejich autorem je malíř Roman Brichcín, který použil techniku email – smalt.

TOPlist