V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V PECCE

DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ

VIKARIÁT JIČÍNSKÝ

Za další křížovou cestou se dnes vydáme do půvabného podkrkonošského městečka Pecky. Místo nabízí k návštěvě zvláště známou hradní zříceninu, jejímiž nejznámějšími majiteli byli čeští šlechtici Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Albrecht z Valdštejna.

Ale nás dnes více zajímá další z památek tohoto podhorského městečka a to kostel sv. Bartoloměje. Tento původně dřevěný kostelík byl na počátku 17. století nahrazen stavbou zděnou, které dnešní podobu ve stylu pozdního baroka a nastupujícího klasicismu dali v letech 1751 – 1753 kartuziáni.

Čtrnáct velice hezkých kamenných reliéfů křížové cesty obepíná z vnější strany obvod kostela a je vsazeno prakticky do jeho zdi. Reliéfy jsou orámovány rokajovými kartušemi, ve kterých jsou vytesána i čísla jednotlivých zastavení. Vše je zakončeno dřevěným dvouramenným křížkem. Reliéfy stojí na kamenných soklech a ty opět na dvou kamenných stupních. Pozdně barokní zastavení vytvořil pražský sochař a kameník Josef Leder v roce 1772. Původně je však osadil do hřbitovní zdi kostela, která však byla v roce 1866 po zrušení hřbitova zbořena a křížová cesta pak byla v roce 1877 přenesena na své současné místo.

Křížová cesta je opravdu velice působivá a určitě stojí za návštěvu, podobně jako celé městečko i hrad.

TOPlist