V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

POUTNÍ AREÁL SVATÁ ANNA U POHLEDU

DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ

VIKARIÁT HAVLÍČKŮV BROD

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POHLED

Dnes se vypravíme na horní tok řeky Sázavy a náš cíl budeme hledat nedaleko okresního města Havlíčkova Brodu. Naše putování směřujeme do obce Pohled a na blízký kopec Kalvárie zvaný. V samotné obci stojí určitě za pozornost areál bývalého kláštera cisterciaček, který byl založen ve 13. století (1256), za husitů vypálen a poté po několik století obnovován. Na začátku století osmnáctého se na jeho dostavbě podílel i vynikající architekt a stavitel Jan Blažej Santini – Aichel (proboštství a obydlí abatyše). Součástí kláštera je kostel sv. Ondřeje, založený zhruba ve stejné době jako samotný klášter (1265 – 1277).

Ale nyní se již vydejme překrásnou lipovou alejí na Kalvárii, kde nás přivítá malebné místo zvané Svatá Anna – je to parkově upravená část lesa, kde postupem doby byla postavena kaplička nad studánkou, poutní kostel, kaple křížové cesty a také lázně s hostincem.

Nebylo by to to pravé poutní místo, kdyby o jeho vzniku neexistovala nějaká pověst. Podle pohledské kroniky zde v roce 1730 zapadl při pronásledování vlka do hlubokého bahna klášterní písař. Ve chvílích zoufalého boje o život se začal modlit. Tu najednou uslyšel tajemný hlas varhan a také zpěv tajemného chorálu, ve kterém byla několikrát zmíněna světice svatá Anna. Počal se tedy modlit a ke svaté Anně a ve své modlitbě slíbil, že pokud bude zachráněn, postaví zde kapličku. Modlitba skutečně pomohla a zachráněný písař svůj slib splnil. V roce 1731 nechal vybudovat kapli, ve které se dokonce při kopání základů objevil léčivý pramen vody. Zpráva o záchraně písaře i o postavení kaple s objevem zázračného pramene se rychle šířila do širého okolí a ke studánce přicházelo stále více poutníků. Klášter zde dokonce nechal postavit poustevnu a poustevník zapisoval veškeré zázraky, které se zde udály. Počet poutníků stoupal a malá kaple přestávala stačit náporu věřících.

V roce 1760 bylo rozhodnuto o stavbě většího kostela. Není přesně doloženo, ale má se zato, že stavba probíhala dle starších plánů samotného Jana Blažeje Santiniho. Je to velice pravděpodobné, vždyť víme, že v tomto čase měl své zakázky právě v Pohledu. Ke stavbě kostela se traduje ještě jedna hezká pověst, která praví, že základy a zdi, které zedníci jeden den postavili, byly druhého dne ráno rozbořeny. Když se toto opakovalo potřetí, našli dělníci šlápoty, které ukazovaly, kde má být kostel postaven a jak má být velký. Pochopili, že sama svatá Anna rozhoduje, kde má svatostánek stát a tak splnili její přání. Kostel sv. Anny byl vysvěcen v roce 1761 a v roce 1766 opatřen zvony.

V té samé době bylo do kruhu kolem kostela postaveno 14 rokokových kapliček křížové cesty. Jak vypadala prvotní jednotlivá zastavení poslední cesty Ježíše Krista bohužel nevíme; je znám pouze autor posledního ztvárnění – malíř Karel Leopold Kasal z Polné, který kaple vyzdobil v roce 1849 nám neznámými obrazy. Ten samý umělec v roce 1826 namaloval obraz svaté Anny pro novou kapli, která byla v roce 1824 vystavěna na místě kapličky původní (té z roku 1731).

Léčivá voda znamenala v roce 1764 rovněž výstavbu malých lázní a hostince. Dnes zde ani jedno, ani druhé nenalezneme, ale velice hezká budova stojí dodnes a společně s kostelem, kaplí nad studánkou a křížovou cestou vytváří překrásný celek, kam lidé stále přicházejí načerpat nejen „zázračnou“ vodu, ale i novou životní energii. A jak se píše v Uměleckých památkách Čech, toto místo náleží k nejdokonalejším příkladům začlenění staveb do krajiny a k nejpůvabnějším celkům rokokové architektury u nás vůbec. Nezbývá než souhlasit.

TOPlist