V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V RUMBURKU

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ

VIKARIÁT DĚČÍNSKÝ

 

Dnes vás vezmu opět do Šluknovského výběžku, kde jsme již byli a ještě se sem mnohokrát podíváme. Tentokrát zamíříme do města Rumburku, necháme zatím stranou našeho zájmu jednu z nejkrásnějších Loret na našem území a půjdeme se podívat na blízký Strážný vrch. Zde nalezneme další z křížových cest a také kostel, jehož osud je tak zajímavý, že stojí za to se o něm zmínit podrobněji.

Původně římskokatolický poutní kostelík sv. Jana Křtitele byl zbudován v letech 1722 – 1725 v místech, kde se podle staré pověsti stala tragická událost. Voják, vracející se z vojny, neunesl skutečnost, že ho milá podvedla s jeho bratrem, oba zavraždil a sám se poté oběsil. O založení kostela se zasloužila kněžna Christina Terezie z Liechtensteinu, matka majitele zdejšího panství. Ale již o šedesát let později, za vlády osvíceneckého císaře Josefa II. v roce 1784, byl kostelík odsvěcen, o tři roky později rumburským obchodníkem s plátnem Fidelisem Salomonem přestavěn na větrný mlýn. Jeho syn Samuel pak objekt přeměnil na hostinec.

 

Až v roce 1845 byla stavba opět vrácena církvi (na 100 let), ale po 2. světové válce se místo změnilo v hlásku pohraniční stráže. Objekt postupně chátral a v padesátých letech byl určen k demolici. Naštěstí však byl v roce 1959 kostelík předán do dlouhodobého pronájmu pravoslavné církvi a tím byl zachráněn. Nejvíce se o to zasloužil zdejší první duchovní správce Archimandrita Andrej Kolomacký, rodák z Kyjeva a stavitel více než 70 pravoslavných chrámů na území bývalého Československa. Opatřil pravoslavný chrám Stětí sv. Jana Křtitele ikonostasem /stěnou s ikonami/ a osobitou nástěnnou výzdobou.

Jednotlivé kapličky křížové cesty jsou rozmístěny kolem velké louky a jsou lemovány alejí 39 lip. Křížová cesta zde byla zřízena v roce 1900 podle návrhu a realizace rumburského stavitele Josefa Hampela. Zastavení mají tvar božích muk složených ze dvou částí – masivního soklu a kaplice s nikou a neúplným frontonem v horní části. V nikách jsou umístěny původně polychromované terakotové reliéfy poslední cesty Ježíše Krista, které byly objednány v Mayerově uměleckém ústavu v bavorském Mnichově. V roce 1901 byl umístěn do průčelí kostela reliéf Ježíše Krista v Getsemanské zahradě (dnes silně poničen) a v roce 1908 sem bylo přeneseno z města kamenné Ukřižování s Máří Magdalénou z roku 1828.

TOPlist