V E S E L Ý  L I D O V Ý  R O K  K U T N Á  H O R A

KŘÍŽOVÁ CESTA V MODLIVÉM DOLE U SVOJKOVA

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ

VIKARIÁT ČESKOLIPSKÝ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLOUP V ČECHÁCH

ASI PĚT KILOMETRŮ OD ZNÁMÉHO A NÁVŠTĚVNICKY OBLÍBENÉHO SKALNÍHO HRADU SLOUP NALEZNEME VESNIČKU SVOJKOV; V TÉ DALŠÍ SKALNÍ HRÁDEK, A TAKÉ TAJEMNÉ, ALE KRÁSNÉ MÍSTO, TZV. MODLIVÝ DŮL.  JE TO HLUBOKÉ ZALESNĚNÉ ÚDOLÍ, KTERÉMU SE DŘÍVE ŘÍKALO DŮL SMOLNÝ. PÁLILO SE ZDE DŘEVĚNÉ UHLÍ A ZÍSKÁVALA SMOLA. ZDEJŠÍ POVĚST VYPRÁVÍ:

VE SVOJKOVĚ ŽIL KDYSI MLÁDENEC FRANZ. TEN VZPLANUL LÁSKOU K DĚVČETI ZE SOUSEDSTVÍ. FRANZ BYL V OKOLÍ ZNÁM JAKO VELKÝ HRUBIÁN A ZÁVISTIVEC, A TAK NIKOHO NEPŘEKVAPILO, KDYŽ DĚVČE DALO PŘEDNOST ZAOPATŘENÉMU MUŽI DOBRÝCH MRAVŮ, KTERÝ ŽIL VE VSI ZA SMOLNÝM DOLEM. KDYŽ SE O NĚM FRANZ DOZVĚDĚL, ZAČAL SPŘÁDAT PLÁNY, JAK SE SVÉMU SOKOVI POMSTÍT. VYČÍHAL SI, ŽE MLÁDEC CHODÍVÁ KAŽDOU NEDĚLI K DÍVCE PŘES SMOLNÝ DŮL A STEJNOU CESTOU SE VEČER VRACÍVÁ ZPĚT. TOHO FRANZ VYUŽIL; NA MLADÍKA SI POČKAL, PŘEPADL JEJ A V ZÁCHVATU ŽÁRLIVOSTI JEJ NA MÍSTĚ UBIL.

OD TÉ DOBY PROCHÁZEL KAŽDÝ TÍMTO MÍSTEM S VELKOU BÁZLIVOSTÍ. UPLYNULO NĚKOLIK LET, A PO OKOLÍ SE ZAČALO PROSLÝCHAT, ŽE TI, KDO SE DO DOLU ODVÁŽILI PO SETMĚNÍ, SLÝCHÁVALI ZDE ŽALOSTNÉ STÉNÁNÍ, DOKONCE PRÝ ZAHLÉDLI I PODIVNÉ ZJEVENÍ. V ROCE 1750 JISTÝ MELZER Z NEDALEKÉHO ZÁHOŘÍNA, KTERÝ SE PRÝ V ŽIVOTĚ NEBÁL, DOŠEL DO SMOLNÉHO DOLU, ALE ZVLÁŠTNÍ TÍŽIVÝ POCIT ÚZKOSTI JEJ DONUTIL SE ZASTAVIT A RADĚJI SVÉ KROKY OBRÁTIT ZPĚT. NEZVLADATELNÁ SÍLA JEJ PŘIMĚLA ZVEDNOUT HLAVU A PODÍVAT SE NA JEDNU ZE SKAL. VYDĚŠENÝ MELZER SE ROZHODL, ŽE PRÁVĚ NA TOTO MÍSTO ZAVĚSÍ SVATÝ OBRÁZEK. A TAK TAKÉ UČINIL. OD TÉ DOBY KAŽDÝ, KDO ŠEL SMOLNÝM DOLEM, ZASTAVIL SE U OBRÁZKU ALESPOŇ NA KRÁTKOU MODLITBIČKU; A PRÁVĚ MODLITBA DALA DOLU I NOVÉ JMÉNO – DŮL MODLIVÝ.   

POUTNÍ MARIÁNSKÉ MÍSTO MÁ V TOMTO DOLE VÍCE JAK DVOUSETLETOU TRADICI. V ROCE 1722 ZDE NECHALA HRABĚNKA CERVELLIOVÁ VYBUDOVAT DŘEVĚNOU KAPLI, V ROCE 1836 VYTESAL SOCHAŘ A. WAGNER V PÍSKOVCI KAPLIČKU S GOTICKÝMI OKNY A DO VÝKLENKU BYL ZAVĚŠEN OBRÁZEK PANNY MARIE. V LETECH 1840 – 50 JSEM PRÝ CHODÍVAL ODPOČÍVAT I POSLEDNÍ KORUNOVANÝ ČESKÝ KRÁL FERDINAND V. DOBROTIVÝ. V ROCE 1903 BYLA NA POPUD HRABĚNKY KINSKÉ KAPLI DÁNA PODOBA LURDSKÉ JESKYNĚ SE SOCHOU PANNY MARIE LURDSKÉ. ZDE TAKÉ KONČÍVALA PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA VEDOUCÍ SEM OD TEHDEJŠÍ MYSLIVNY.

TOPlist