KŘÍŽOVÁ CESTA V ARNOLTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARNOLTICE

ARNOLTICE JSOU VES NEDALEKO OKRESNÍHO MĚSTA DĚČÍNA. KŘÍŽOVOU CESTU NALEZNEME NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ, V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. TEN BYL POSTAVEN V LETECH 1757 – 1758 J. V. KOSCHEM, V ROCE 1900 VŠAK VYHOŘEL A OPRAVEN BYL AŽ V ROCE 1959. JEDNÁ SE O ROKOKOVÝ, JEDNOLODNÍ KOSTEL, S TROJBOCE UZAVŘENÝM PRESBYTÁŘEM, DVĚMA PŘÍZEMNÍMI ČTVERCOVÝMI SAKRISTIEMI A VYSOKOU VĚŽÍ V PRŮČELÍ. KOLEM KOSTELA SE ROZKLÁDÁ HŘBITOV, KTERÝ JE OPATŘEN TŘEMI VSTUPNÍMI BRANAMI S TROJÚHELNÍKOVÝMI ŠTÍTY. ČTRNÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JE V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH VESTAVĚNO PŘÍMO DO HŘBITOVNÍ ZDI. VÝKLENKOVÉ KAPLE POCHÁZEJÍCÍ Z DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ JSOU TVOŘENY HODNOTNÝMI PILASTROVÝMI EDIKULAMI S RELIÉFY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?