CESTY DESATERA V KRAJINĚ

V DNEŠNÍ DOBĚ SE V ČESKÉ KRAJINĚ OBJEVUJÍ, MIMO ZNAČNÉHO MNOŽSTVÍ NOVÝCH KŘÍŽOVÝCH CEST, I JINÉ TYPY DUCHOVNÍCH CEST, KE KTERÝM VĚŘÍCÍ I NEVĚŘÍCÍ POUTNÍCI MÍŘÍ, ABY POTĚŠILI NEJEN SVOU DUŠI A SRDCE, ALE ABY SE TAKÉ ZAMYSLELI NAD UMĚLECKÝMI A ESTETICKÝMI HODNOTAMI DANÝCH PAMÁTEK, KTERÉ V MNOHA PŘÍPADECH DOSAHUJÍ VYSOKÉ UMĚLECKÉ KVALITY.

V NĚKOLIKA POSLEDNÍCH LETECH VZNIKLY DVĚ ZAJÍMAVÉ CESTY V KRAJINĚ, KTERÉ VYCHÁZEJÍ Z DESATERA PŘIKÁZÁNÍ, KTERÉ PODLE STARÉHO ZÁKONA PŘEDAL BŮH MOJŽÍŠOVI NA HOŘE SINAJ. OBĚ CESTY DESATERA JSOU ÚŽASNOU UKÁZKOU ŘEMESLNNÉ /KOVÁŘSKÉ/ PRÁCE A OBĚ OBOHACUJÍ NÁDHERNOU KRAJINU ČESKA. VĚŘME, ŽE TAKOVÝCH KRÁSNÝCH UMĚLECKÝCH DĚL BUDE STÁLE PŘIBÝVAT.

POJĎME SI NYNÍ PŘIPOMENOUT DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, TEDY PRAVIDEL ŽIVOTA, ZE KTERÝCH AUTOŘI OBOU CEST VYCHÁZELI.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK   www.vira.cz

ČLOVĚK V ŽIVOTĚ POTŘEBUJE V ROZMANITÝCH SITUACÍCH OPORU PRO ORIENTACI.

DESATERO JE NÁPOVĚDOU A ORIENTACÍ PRO RŮZNÉ SITUACE V ŽIVOTĚ...

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ JSOU VEPSÁNA DO LIDSKÉHO SRDCE JAKO UNIVERZÁLNÍ PRAVIDLA PRO ŠŤASTNÝ A NAPLNĚNÝ ŽIVOT, JAK UNIVERZÁLNÍ MRAVNÍ ZÁKON. DESATERO PŘIKÁZÁNÍ ZACHRAŇUJE ČLOVĚKA PŘED DESTRUKTIVNÍ SILOU SOBECTVÍ, NENÁVISTI, LŽI A UKAZUJE NA FALEŠNÉ JISTOTY, KTERÉ ČLOVĚKA NEPODRŽÍ, ALE JEN ZKLAMOU. PRO POSTOJ K DESATERU JE ALE DŮLEŽITÉ VĚDĚT, ŽE CESTA K CÍLI - K BOHU NENÍ JEN DESATERO - "MOJŽÍŠŮV ZÁKON" -, NÝBRŽ NÁSLEDOVÁNÍ KRISTOVA ZÁKONA LÁSKY - "MILUJ BOHA A SVÉ BLIŽNÍ JAKO SEBE" -.

V JEDNOHO BOHA VĚŘIT BUDEŠ

NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO

POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU,

ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE SE TI VEDLO NA ZEMI

NEZABIJEŠ

NESESMILNÍŠ

NEPOKRADEŠ

NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ

NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO

NEPOŽÁDÁŠ STATKU BLIŽNÍHO SVÉHO