TISK „CESTA KŘÍŽOVÁ, ANEB POVAŽOVÁNÍ UMUČENÍ A SMRTI

PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA Z ROKU 1828