CELKOVÝ POHLED NA AREÁL KALVÁRIE

CESTA RŮŽENCOVÁ V POLNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POLNÁ

DĚKANSKÝ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

VELICE PĚKNÉ A ZAJÍMAVÉ MĚSTO S NEBÝVALÝM MNOŽSTVÍM ÚŽASNÝCH PAMÁTEK MÁ TAKÉ SVOJI KALVÁRII. NAJDEME JI KOUSEK ZA MĚSTEM V TĚSNÉ BLÍZKOSTI STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA.

NA MÍSTĚ STARŠÍ DŘEVĚNÉ KALVÁRIE BYLA V ROCE 1894 ZŘÍZENA DÍKY POLENSKÉMU RODÁKOVI, DĚKANU FRANTIŠKU POJMONOVI, KALVÁRIE NOVÁ - SE TŘEMI KAMENNÝMI KŘÍŽI A ČTYŘMI ZDĚNÝMI KAPLIČKAMI; VŠE BYLO DOPLNĚNO STAVBOU BOŽÍHO HROBU DLE NÁVRHU ARCHITEKTA ROBERTA NIKLÍČKA.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV ZALOŽENÝ V 16. STOLETÍ

ODDĚLUJE OD KALVÁRIE JEN UZOUNKÉ ÚDOLÍ S POTOKEM ŠLAPANKOU

KAPLE RŮŽENCOVÉ CESTY

NEVÍM JAK PŮVODNÍ CESTA V POLNÉ VYPADALA A KOLIK MĚLA ZASTAVENÍ. SOUČASNÉ USPOŘÁDÁNÍ POUTNÍHO MÍSTA VLASTNĚ NENÍ KŘÍŽOVOU CESTOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. ANO, VĚŘÍCÍ SICE NA TOTO MÍSTO PŘICHÁZEJÍ S MODLITBOU, ALE S MODLITBOU RŮŽENCOVOU, PŘI KTERÉ S MARIÍ ROZJÍMAJÍ O TZV. TAJEMSTVÍCH – DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTECH ZE ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA. RŮŽENEC MÁ ČTYŘI ČÁSTI, TAKŽE MLUVÍME O RŮŽENCI RADOSTNÉM, BOLESTNÉM, SLAVNÉM A O RŮŽENCI SVĚTLA (O TUTO ČÁST ROZŠÍŘIL RŮŽENEC PAPEŽ JAN PAVEL II.). KAŽDÁ Z TĚCHTO ČTYŘ ČÁSTI PAK OBSAHUJE PĚT TAJEMSTVÍ, TAK JAK JE JIŽ PSÁNO VÝŠE.

    TŘETÍ KAPLE A TŘETÍ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN

KALVÁRIE A ZÁROVEŇ PÁTÉ TAJEMSTVÍ

NA POLENSKÉ RŮŽENCOVÉ CESTĚ VĚŘÍCÍ ROZJÍMAJÍ SPOLEČNĚ S PANNOU MARIÍ O PĚTÍ KRISTOVÝCH TAJEMSTVÍCH RŮŽENCE BOLESTNÉHO – TEDY U KAŽDÉ Z KAPLIČEK JEDNO TAJEMSTVÍ A POSLEDNÍ PÁTÉ TAJEMSTVÍ U KALVÁRIE. A JAKÁ ŽE TO TAJEMSTVÍ JSOU?

PRVNÍ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ SE PRO NÁS KRVÍ POTIL

DRUHÉ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ BYL PRO NÁS BIČOVÁN

TŘETÍ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN

ČTVRTÉ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ PRO NÁS NESL TĚŽKÝ KŘÍŽ

PÁTÉ TAJEMSTVÍ: TEN, KTERÝ BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN

BOŽÍ HROB

V AREÁLU NAJDEME TAKÉ MOC HEZKÝ KOVANÝ SLOUP S OBRÁZKEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KDE RŮŽENCOVOU CESTU NAJDEME?