RŮŽENCOVÁ CESTA V HRONOVĚ

RŮŽENCOVÁ CESTA V HRONOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRONOV

KOSTEL VŠECH SVATÝCH SE ZVONICÍ

PŮVABNÉ MĚSTO HRONOV ASI NETŘEBA PŘEDSTAVOVAT. RODIŠTĚ SPISOVATELE A DRAMATIKA ALOISE JIRÁSKA, MALÍŘE, SPISOVATELE, DRAMATIKA A NOVINÁŘE JOSEFA ČAPKA ČI JEHO SESTRY SPISOVATELKY HELENY ČAPKOVÉ TVOŘÍ JAKOUSI VSTUPNÍ BRÁNU DO BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU, KRAJINY SKALNÍCH MĚST, ZAJÍMAVÝCH PAMÁTEK A KOUZELNÉ PŘÍRODY.

POKUD NAVŠTÍVÍTE JIRÁSKŮV RODNÝ DOMEK, URČITĚ VÁŠ POHLED SPOČINE I NA NEDALEKÉM KOSTELE VŠECH SVATÝCH S CHARAKTERISTCKOU ZVONICÍ. PŮVODNĚ NA MÍSTĚ KOSTELA STÁLA GOTICKÁ „KAPLE V BŘEZINÁCH“. STAVBA SE PŘIPOMÍNÁ ROKU 1359 JAKO FARNÍ, KDY TU MĚL PODACÍ PRÁVO JAN Z NÁCHODA, ŘEČENÝ Z DUBÉ. Z TÉ DOBY SE ZACHOVALA POUZE PŘESTAVĚNÁ ČÁST. KOSTEL TOTIŽ ZPUSTL VE VÁLCE TŘICETILETÉ, ZVLÁŠTĚ PO POŽÁRU MĚSTEČKA ROKU 1639.

V PRVNÍ POLOVINĚ 18. STOLETÍ JE KOSTEL BAROKNĚ PŘESTAVOVÁN A K ZACHOVALÉMU KNĚŽIŠTI JE PŘISTAVĚNA SOUČASNÁ CHRÁMOVÁ LOĎ. ROKU 1772 TU BYLA ZŘÍZENA LOKALIE, ALE OD ROKU 1786 SE STAL KOSTEL OPĚT KOSTELEM FARNÍM.

PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZVONICE BYLA NIŽŠÍ; PO POŽÁRU JI V ROCE 1610 NAHRADILA POZDNĚ RENESANČNÍ ZVONICE ZDĚNÁ. TA BYLA OPROTI PŮVODNÍ ZVÝŠENA O JEDNO POSCHODÍ A OSAZENA DŘEVĚNÝM PODSEBITÍM SE STŘECHOU A HROTEM VE TVARU OSMIBOKÉHO JEHLANCE.

Z OKNA ZVONICE BYL O SVÁTKU SV. JAKUBA SHAZOVÁN OVĚNČENÝ KOZEL, NA JEHOŽ SKOK ČEKAL, V ČELE S ŘEZNÍKEM, POVĚRČIVÝ DAV, DYCHTIVÝ ÚDAJNĚ LÉČIVÉ JAKUBSKÉ KOZLOVY KRVE. TENTO STARÝ POHANSKÝ ZVYK ZAKÁZAL TEPRVE FARÁŘ JOSEF REGNER (1794 - 1852).

HLAVNÍ VSTUP DO KOSTELA S OZDOBNOU MŘÍŽÍ

SLAVNÝ RŮŽENEC - ČTVRTÉ TAJEMSTVÍ - KTERÝ TĚ PANNO DO NEBE VZAL

KOSTEL A ZVONICE JSOU OBEHNÁNY HŘBITOVNÍ ZDÍ, KTERÁ OHRANIČUJE PLOCHU, NA KTERÉ SE NALÉZAL MĚSTSKÝ HŘBITOV. TEN BYL PŘED VÍCE JAK STO LETY ZRUŠEN A V DOBĚ NEDÁVNÉ NAŠLA TATO PROSTORA NOVÉ VYUŽITÍ.

BOLESTNÝ RŮŽENEC - ČTVRTÉ TAJEMSTVÍ - KTERÝ PRO NÁS NESL TĚŽKÝ KŘÍŽ

RŮŽENEC SVĚTLA - PÁTÉ TAJEMSTVÍ - KTERÝ USTANOVIL EUCHARISTII

V ROCE 2018 ZDE VZNIKLA TZV. RŮŽENCOVÁ ZAHRADA S ÚŽASNÝM PŘÍRODNÍM BOHATSTVÍM, DO KTERÉHO JSOU VELICE VKUSNĚ ZASAZENA ZASTAVENÍ RŮŽENCOVÉ CESTY.

DVACET OBRAZŮ RŮŽENCOVÝCH TAJEMSTVÍ JSOU DÍLEM MGR. EVY SKOŘEPOVÉ – RADOVÉ Z ČESKÉ SKALICE. TA SE, PO ABSOLVOVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ POD VEDENÍM PROFESORŮ MARTINA SALCMANA, KARLA LIDICKÉHO A CYRILA BOUDY, PO CELÝ AKTIVNÍ ŽIVOT VĚNOVALA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH; VE VLASTNÍ UMĚLECKÉ TVORBĚ SMĚŘOVALA HLAVNĚ K VOLNÉ A UŽITÉ GRAFICE, K DRHANÉ A ŠITÉ KRAJCE A PŘEDEVŠÍM K ILUSTRACÍM POHÁDEK BOŽENY NĚMCOVÉ.  PO ROCE 2002 SE JEJÍ ZÁJEM OBRÁTIL NA DUCHOVNÍ TÉMATA; TAK VZNIKL I SOUBOR OBRAZŮ RŮŽENCOVÉ CESTY.

KOVÁŘSKÉ PRÁCE, KTERÉ SE VE ZŘETELNÉ MÍŘE OBJEVUJÍ NA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH RŮŽENCOVÝCH TAJEMSTVÍ, JSOU PRACÍ UMĚLECKÉHO KOVÁŘE MISTRA PETRA HARTMANNA, OCEŇOVANÉHO RESTAURÁTORA A AUTORA MNOHA KOVÁŘSKÝCH INSTALACÍ.

RADOSTNÝ RŮŽENEC - PRVNÍ TAJEMSTVÍ - KTERÉHO JSI Z DUCHA SVATÉHO POČALA

POMNÍK HRONOVSKÉHO FARÁŘE P. JOSEFA REGNERA HAVLOVICKÉHO

KDE RŮŽENCOVOU CESTU NAJDEME: