UMRLČÍ CESTA V SOUTICÍCH

UMRLČÍ /MOROVÁ/ CESTA V SOUTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZRUČ NAD SÁZAVOU

POHLED NA SOUTICE OD UMRLČÍ CESTY

V MÍSTECH SOUTOKU DVOU KRÁSNÝCH ŘEK, SÁZAVY A ŽELIVKY, LEŽÍ SOUTICE, OBEC S DÁVNOU HISTORIÍ, OBEC, O KTERÉ JSOU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY JIŽ Z ROKU 1295. V TÉ DOBĚ DVĚ MÍSTNÍ SEDLIŠTĚ NÁLEŽELA KE ŠTĚPÁNOVSKÉMU BISKUPSKÉMU ZBOŽÍ. VE 14. STOLETÍ ZDE ŽILI PŘEDKOVÉ ČÁBELICKÝCH ZE SOUTIC.

SOUTICKÝ KOSTEL JE PRAVDĚPODOBNĚ POZDNĚ ROMÁNSKÝ, SNAD Z KONCE 12. STOLETÍ AŽ 1. POLOVINY 13. STOLETÍ. V 19. STOLETÍ PROŠEL ROZSÁHLOU PŘESTAVBOU V NOVOROMÁNSKÉM STYLU. STAVBA JE ZASVĚCENA SV. JAKUBOVI ZEBEDEOVI, JINAK TAKÉ JAKUBOVI STARŠÍMU ČI VELKÉMU. TEN BYL JEDNÍM Z NEJBLIŽŠÍCH NÁSLEDOVNÍKŮ JEŽÍŠE KRISTA A BRATR APOŠTOLA JANA. JAKO PRVNÍ Z APOŠTOLŮ ZEMŘEL MUČEDNICKOU SMRTÍ.

OBRAZ SOUTICKÉHO ZÁMKU V ROCE 1810 - AUTOR ANTON JOHAN VENUTO

UMRLČÍ, JINAK TAKÉ MOROVÁ CESTA, PODÉL NÍŽ BYLY V 17. STOLETÍ POHŘBÍVÁNY OBĚTI TŘÍ MOROVÝCH EPIDEMIÍ, JE ZNOVU OBNOVENOU POLNÍ CESTOU, VEDOUCÍ MEZI SOUTICEMI A KALNOU. MYŠLENKA NA VYBUDOVÁNÍ UMRLČÍ CESTY SE ZRODILA V ROCE 2017 A REALIZACE DOKONČENA V LÉTĚ ROKU 2021. AUTORY ZASTAVENÍ JSOU MARTINA HAVLOVÁ A RADEK PROKEŠ, GRAFIKA JE DÍLEM LENKY FEIFRLÍKOVÉ. PRVKY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ VYROBILA A NAINSTALOVALA FIRMA DŘEVOARTIKL, SPOL. S R.O..

A PROČ UMRLČÍ CESTA? TŘI SILNÉ MOROVÉ RÁNY POSTIHLY OBEC V LETECH 1623 – 1624, 1640 A 1644. NA ZÁKLADĚ DOBOVÝCH PÍSEMNÝCH ZPRÁV LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE MÍSTA POHŘBÍVÁNÍ SE NACHÁZELA BLÍŽE K SOUTICÍM.

MOROVÁ CESTA PŮVODNĚ ODDĚLOVALA PANSKÉ POZEMKY OD POZEMKŮ PODDANSKÝCH. PO ROCE 1976 BYLA CESTA V RÁMCI KOLEKTIVIZACE ROZORÁNA A DOČASNĚ ÚPLNĚ ZANIKLA. K JEJÍ OBNOVĚ A OSÁZENÍ DOPROVODNOU ZELENÍ DOŠLO V ROCE 2017. HLAVNÍM DŮVODEM PRO VYBUDOVÁNÍ ČTYŘ ZASTAVENÍ U UMRLČÍ CESTY BYL PŘEDEVŠÍM JEJÍ DUCHOVNÍ ODKAZ. MÍSTA PŘIPOMÍNAJÍ NEJEN HISTORICKOU STOPU V KRAJINĚ, ALE ROVNĚŽ POSKYTUJÍ PROSTOR K ODPOČINKU, ROZJÍMÁNÍ A ZAMYŠLENÍ.

PRVNÍ ZASTAVENÍ ZVANÉ KUKÁTKO

PRVNÍ ZASTAVENÍ ZVANÉ KUKÁTKO JE TVOŘENO TRÁMOVÝM SLOUPEM PŘECHÁZEJÍCÍM V LAVICI, JENŽ ZÁROVEŇ SLOUŽÍ V KRAJINĚ JAKO PERISKOP. KUKÁTKEM SPATŘÍME DETAIL SOUTICKÉHO KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO, KTERÝ JE DUCHOVNĚ SPJAT S UMRLČÍ CESTOU A KŘESŤANSKÝM ODKAZEM.

KUKÁTKO POSKYTNE VÝJIMEČNÝ POHLED NA SOUTICKÝ KOSTEL

ZASTAVENÍ DRUHÉ - OKNO DO DUŠE A KRAJINY

DRUHÉ ZASTAVENÍ – OKNO DO DUŠE A KRAJINY - JE TVOŘENO DŘEVĚNÝM RÁMEM S LAVIČKOU, NABÍZÍ POHLED NA ZNÁMOU KRAJINU A VESNICI, KTERÁ SE TAK JEVÍ JAKO OBRAZ V RÁMU. ZASTAVENÍ JE MÍSTEM K ROZJÍMÁNÍ, POPŘEMÝŠLENÍ A MEDITACI. VYBÍZÍ NEJEN K POHLEDŮM DO KRAJINY, ALE I DO VLASTNÍ DUŠE.

SYMBOLICKÝM DETAILEM JE KOVANÝ PÁR MOTÝLŮ; MOTÝL JE ZOBRAZOVÁN VE ZNAKU MÍSTNÍHO MUZEA A NA OBECNÍM MOBILIÁŘI.

KOVANÉ PLASTIKY MOTÝLŮ

ZASTAVENÍ TŘETÍ - ZVONIČKA

TŘETÍ ZASTAVENÍ JE VYBUDOVÁNO DO PODOBY ZVONIČKY, A TAKÉ TAK SE ZASTAVENÍ JMENUJE. NAŠI PŘEDKOVÉ POUŽÍVALI ZVONY PŘI BOHOSLUŽBÁCH, PŘI ZAHÁNĚNÍ ZLÝCH DUCHŮ I KE SVOLÁVÁNÍ LIDÍ. HLASEM ZVONU SE OZNAMOVALY RADOSTNÉ I ZLÉ ZPRÁVY, ALE I DUCHOVNÍ ČI SVĚTSKÉ UDÁLOSTI.

DETAIL ZVONIČKY

POSLEDNÍM ZASTAVENÍM JE SVATÁ TROJICE

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ PŘEDSTAVUJE SVATOU TROJICI JAKO PILÍŘ VÍRY V KRAJINĚ. TROJICE DŘEVĚNÝCH PILÍŘŮ SYMBOLIZUJE OZNAČENÍ BOHA V KŘESŤANSKÉM DOGMATU O TROJJEDINOSTI. PILÍŘE JSOU PROPOJENY NÁPISEM „PÁN S VÁMI“ A SYMBOLEM KŘÍŽE.

KOVANÝ NÁPIS "PÁN S VÁMI"

KŘÍŽEK Z ROKU 1894 NA KONCI MOROVÉ CESTY

KDE UMRLČÍ CESTU NAJDEME?