CESTA DESATERA V LUKAVICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LETOHRAD

OBEC LUKAVICE LEŽÍ V ÚDOLÍ STEJNOJMENNÉHO POTOKA PODÉL SILNICE, SPOJUJÍCÍ MĚSTA ŽAMBERK A LETOHRAD. JIHOZÁPADNĚ OD VESNICE SE TÁHNE VYVÝŠENÝ HŘBET LETOHRADSKÉHO SVATOJÁNSKÉHO KOPEČKU, MECHNÁČE A HŮR, ODKUD JE NEJHEZČÍ POHLED NA LUKAVICI S PANORAMATEM ORLICKÝCH HOR. HORNÍ ČÁSTI VSI DOMINUJE ZALESNĚNÝ KOPEC S NÁZVEM KARLOVICE. POD NÍM PRAMENÍ LUKAVICKÝ POTOK, PROTÉKAJÍCÍ OBCÍ A VLÉVAJÍCÍ SE NA LETOHRADSKÉM PODMĚSTÍ DO TICHÉ ORLICE.

ASFALTOVÁ CESTA „PŘÍČNICE“, KTERÁ VEDE LUKAVICKÝM ZÁHUMÍM, BÝVALA KDYSI VÝZNAMNOU OBCHODNÍ CESTOU, „MAGISTRÁLOU STŘEDOVĚKU“, KTERÁ VEDLA Z NÁCHODA DO SVITAV. NA PŘÍČNICI STOJÍ PROSTÝ DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, O NĚMŽ SE VYPRAVUJE ZAJÍMAVÁ POVĚST. BÝVALY DOBY, KDY DO LUKAVICE CHODÍVALI NA FARU A DO KOSTELA LIDÉ ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ. TAK JEDNOU V ZIMĚ PŘIJELI NA SANÍCH, AŽ OD KRÁLÍK, S DÍTĚTEM KE KŘTU. KONĚ NECHALI U HOSPODY ODPOČINOUT, SAMI SE TROCHU POSILNILI A BRZY SE VRACELI. V RYCHLÉ JÍZDĚ SE PŘEHNALI PŘES CESTU, DOLŮ PŘES POTOK A VZHŮRU K ŠEDIVCI. TEPRVE KDYŽ KONĚ DO KOPCE ZPOMALILI BĚH, ZPOZOROVALI, ŽE DÍTĚ ZTRATILI. VŠECHNY POJALA HRŮZA. RYCHLE OTOČILI KONĚ A HNALI SE ZPĚT. DÍTĚ NAŠLI NA PŘÍČNICI, NAŠTĚSTÍ SE MU NIC NESTALO. NA PODĚKOVÁNÍ BYL V TĚCH MÍSTECH POSTAVEN KŘÍŽ, KTERÝ Z DÁLKY UKAZUJE CESTU K LUKAVICI. V ROCE 1968 BYL V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI ZŘÍZEN NOVÝ HŘBITOV.

V TĚCHTO MÍSTECH, PODÉL CESTY SPOJUJÍCÍ HŘBITOV S OBCÍ, NASÁZELI PŘED DVACETI LETY LUKAVIČTÍ OBOUSTRANNOU JAVOROVOU ALEJ. V NEDÁVNÉ DOBĚ BYLA ALEJ DOPLNĚNA KRÁSNOU CESTOU DESATERA. U ZRODU MYŠLENKY NA ZŘÍZENÍ POUTNÍ CESTY STÁLA STAROSTKA OBCE ILONA SEVEROVÁ. JAK SAMA ŘÍKÁ „PŘIŠLO MNĚ, ŽE JDE O UNIVERSÁLNÍ TÉMA, SE KTERÝM BY NEMUSELI MÍT PROBLÉM ANI NEVĚŘÍCÍ LIDÉ, PROTOŽE Z NĚHO VYCHÁZÍ KLASICKÝ MORÁLNÍ KODEX, PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ“.

PO SCHVÁLENÍ MYŠLENKY ZASTUPITELSTVEM, BYL OSLOVEN UMĚLECKÝ KOVÁŘ FRANTIŠEK ANTONÍN BŘEČKA Z ČESKÉ TŘEBOVÉ – LHOTKY. A TEN O TOMTO MIMOŘÁDNÉM DÍLE ŘÍKÁ:

„PTAL JSEM SE NĚKOLIKA KNĚŽÍ, HLEDAL JSEM INSPIRACI, ALE NIKDO MI S NÁMĚTEM NEPORADIL. VÍCE JAK TŘI MĚSÍCE JSEM VE DNE I V NOCI PŘEMÝŠLEL, JAK BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ VYKOVAT. AŽ BRNĚNSKÁ VÝSTAVA O TUTANCHAMONOVI MI NAZNAČILA, S JAKOU JEDNODUCHOSTÍ SE DAJÍ VĚCI ZTVÁRNIT. NEJPRVE JSME NECHALI VYTESAT JEDENÁCT DVOUTUNOVÝCH PÍSKOVCOVÝCH MENHIRŮ, Z NICHŽ JSEM NA DESETI Z NICH ZTVÁRNIL TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘIKÁZÁNÍ“, POPSAL SVÉ DÍLO MISTR KOVÁŘ FRANTIŠEK BEČKA. KAŽDÉ PŘIKÁZÁNÍ JE ZTVÁRNĚNO V KRUHU, KTERÝ ZNAČÍ LIDSKÝ ŽIVOT. A PROTOŽE JSOU LIDÉ PRAVÁCI A LEVÁCI, JDE PO OBVODU ONOHO KRUHU ŠIPKA PĚTKRÁT VLEVO A PĚTKRÁT VPRAVO. „DESATERO BY MĚLI LIDÉ DODRŽOVAT. PAK BY BYLO NA SVĚTĚ KRÁSNĚ.

NA ZÁVĚR JE JEŠTĚ TŘEBA ZMÍNIT, ŽE CELÉ DÍLO BYLO POŘÍZENO NÁKLADEM OBCE LUKAVICE; TĚŽBU A OPRACOVÁNÍ KAMENE PROVEDLA FIRMA TEKAM – TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ PÍSKOVCE ZE ZÁMĚLU U POTŠTEJNA. CESTA DESATERA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ 4. ČERVNA ROKU 2022.

ČERPÁNO ZE STRÁNEK OBCE A Z INFORMAČNÍCH TABULÍ V MÍSTĚ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?