CESTY MARIÁNSKÉ V KRAJINĚ

CESTY SEDMI RADOSTÍ PANNY MARIE

CESTY SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE

STARŠÍ VERZE SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE

PANNA MARIE TRPĚLA PŘI POSLEDNÍCH CHVÍLÍCH SVÉHO SYNA:

 

KDYŽ JEŽÍŠE ZAJALI A BIČOVALI

KDYŽ JEŽÍŠE PŘEDVEDLI PŘED PILÁTA A ODSOUDILI

KDYŽ VYŘKLI NAD JEŽÍŠEM ORTEL SMRTI

KDYŽ JEŽÍŠE PŘIBILI NA KŘÍŽ

KDYŽ JEŽÍŠ VYPUSTIL DUCHA NA KŘÍŽI

KDYŽ JEŽÍŠE SŇALI Z KŘÍŽE

KDYŽ JEŽÍŠE ULOŽILI DO HROBU

MLADŠÍ VERZE SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE

OBRAZ BOLESTÍ SE ROZŠÍŘIL I NA KRISTOVO DĚTSTVÍ,

KDY PANNA MARIE TRPĚLA:

 

KDYŽ SLYŠELA SIMEONOVO PROROCTVÍ O MEČI, KTERÝ PROBODNE I JEJÍ SRDCE

KDYŽ UTÍKALA DO EGYPTA, KDYŽ HERODES VRAŽDIL NEVIŇÁTKA

KDYŽ HLEDALA ZTRACENÉHO JEŽÍŠE V JERUZALÉMĚ

KDYŽ JEŽÍŠE ZAJALI A ODSOUDILI

KDYŽ JEŽÍŠ UMÍRAL NA KŘÍŽI

KDYŽ JEŽÍŠE SŇALI Z KŘÍŽE

KDYŽ JEŽÍŠOVO TĚLO KLADLI DO HROBU