AGENTURA VESELÝ LIDOVÝ ROK

PŮSOBÍ V KUTNÉ HOŘE, KDE SE JIŽ DEVÁTÝM ROKEM VĚNUJE PŘÍPRAVĚ DĚTSKÝCH POŘADŮ A PROGRAMŮ; ZVLÁŠTĚ JEJÍ "BETLÉMOVÁNÍ" A "POMLÁZKOVÁNÍ", TEDY VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ PROGRAMY SE STALY VELKÝM LÁKADLEM NEJEN KUTNOHORSKÝCH ŠKOL A ŠKOLEK, ALE TAKÉ PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ VELKÉ ČÁSTI STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO  A PARDUBICKÉHO KRAJE.

AGENTURA DÁLE PŘIPRAVUJE POŘADY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, KTERÉ TÉMATICKY VYCHÁZEJÍ Z TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY A PREZENTUJÍ LIDOVOU OBŘADNOST, ZVYKOSLOVÍ, VENKOVSKÁ ŘEMESLA A LIDOVÉ UMĚNÍ. DO POVĚDOMÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ SE TAK ZAPSALY ZEJMÉNA PROGRAMY PŘIPRAVOVANÉ PRO STŘEDOČESKOU GALERII GASK A TAKÉ PROGRAMY VYTVÁŘENÉ SPOLEČNĚ S MĚSTEM KUTNOU HOROU VE SPOLKOVÉM DOMĚ.ROVNĚŽ JE TŘEBA ZMÍNIT I BOHATOU ČINNOST VÝSTAVNÍ; KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY JSOU TÉMATICKY ZAMĚŘENY NA LIDOVOU KULTURU, HISTORII MĚSTA KUTNÉ HORY A NA DOKUMENTACI EXTERIÉROVÝCH KŘÍŽOVÝCH CEST.