SVATÝ JIŘÍ – OBEC VZDÁLENÁ CCA 10 KM OD VYSOKÉHO MÝTA; PRVNÍ PÍSEMNĚ DOLOŽENÁ ZMÍNKA O VSI POCHÁZÍ Z ROKU 1199, COŽ JI ŘADÍ NEJSTARŠÍ OBCE REGIONU. PRVNÍ Z MAJITELŮ BYL ROD HRABIŠICŮ, NA POČÁRKU 14. STOLETÍ SE VLASTNÍKEM OBCE STÁVÁ VÍTEK ZE ŠVÁBENIC, DÁLE VÁCLAV LITOVLICKÝ A JAN KOSTKA Z POSTUPIC, KTERÝ PŘIPOJUJE VES K BRANDÝSKÉMU PANSTVÍ. JEHO SOUČÁSTÍ ZŮSTAL SVATÝ JIŘÍ AŽ DO POLOVINY 19. STOLETÍ, KDY PATRIMONIÁLNÍ SPRÁVA ZANIKÁ. V TÉTO DOBĚ SE STAL SVATÝ JIŘÍ VSÍ SAMOSPRÁVNOU. DOMINANTOU OBCE JE KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ, KTERÝ BYL VYSTAVĚN NA KONCI 12. STOLETÍ V ROMÁNSKÉM SLOHU; V POLOVINĚ STOLETÍ OSMNÁCTÉHO JE PŘESTAVĚN BAROKNĚ.