MARIÁNSKÁ CESTA

RYCHNOV NAD MALŠÍ – SVATÝ KÁMEN

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RYCHNOV NAD MALŠÍ

PŮVOD POUTNÍHO MÍSTA SVATÝ KÁMEN SAHÁ AŽ DO POLOVINY 16. STOLETÍ, KDY SE OBJEVILY LEGENDY, VÁŽÍCÍ SE K BALVANU, ROZDĚLENÉMU NA DVĚ ČÁSTI, LEŽÍCÍMU NEDALEKO RYCHNOVA NAD MALŠÍ. PODLE POVĚSTI SE OKOLO ROKU 1500 ZJEVILA PASTÝŘŮM NA TOMTO MÍSTĚ PANNA MARIE, OBKLOPENÁ NEBESKOU ZÁŘÍ A DOPROVÁZENÁ PROZPĚVUJÍCÍMI ANDĚLY. TI PRÝ TAKÉ ROZDĚLILI VELKÝ KÁMEN NA DVĚ ČÁSTI, JEŽ SE NEUSTÁLE OD SEBE VZDALUJÍ. AŽ BUDE PROSTOR MEZI BALVANY TAK VELKÝ, ŽE JIM PROJEDE POVOZ SE SENEM, NASTANE KONEC SVĚTA.

POVĚSTI O PODIVUHODNÉM KAMENI VEDLY V 17. STOLETÍ, PRODCHNUTÉ VYPJATOU ZBOŽNOSTÍ, K ZALOŽENÍ MARIÁNSKÉHO POUTNÍHO KOSTELA ČESKOKRUMLOVSKÝMI KLARISKAMI. ABATYŠE KRISTINA PÖPERLOVÁ ZBUDOVALA ROKU 1653 JEDNODUCHOU KAPLI NAD POSVÁTNÝM BALVANEM, JEŽ VŠAK BRZY PŘESTALA SVOJÍ VELIKOSTÍ VYHOVOVAT NÁVALU ZBOŽNÝCH POUTNÍKŮ. KLARISKY PROTO BRZY PŘIKROČILY KE STAVBĚ VELKÉHO POUTNÍHO KOSTELA, ZASVĚCENÉHO PANNĚ MARIE SNĚŽNÉ. ROKU 1666 BYLY POSTAVENY DVĚ ROVNOBĚŽNÉ VĚTVE KŘÍŽOVÝCH CHODEB, NA VÝCHODNÍ STRANĚ ZAKONČENÉ KAPLEMI. NA FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE PODÍLELA I KNĚŽNA ANNA MARIE BRANIBORSKÁ Z EGGENBERKU. AUTOREM PROJEKTU BYL VÍDEŇSKÝ ARCHITEKT PŮSOBÍCÍ VE SLUŽBÁCH SCHWARZENBERKŮ, ANTONÍN ERHARD MARTINELLI. STAVBA KOSTELA SE PROTÁHLA AŽ DO PRVNÍ POLOVINY 18. STOLETÍ, KDY BYLO DOKONČENO ZÁPADNÍ PRŮČELÍ S VĚŽÍ. SOUČASNĚ S BUDOVÁNÍM KOSTELA BYLA ZAHÁJENA I VÝSTAVBA MALÉHO KLÁŠTERA, PŘILÉHAJÍCÍHO K VÝCHODNÍ STRANĚ CHRÁMU. KLÁŠTER SESTÁVAL ZE TŘÍ RAMEN AMBITŮ A PROSTÉ OBYTNÉ JEDNOPATROVÉ BUDOVY S CELAMI. KAPLE NAD PRAMENEM BYLA ZŘÍZENA V ROCE 1709.

DO ŽIVOTA POUTNÍHO MÍSTA NEGATIVNĚ ZASÁHLY REFORMY CÍSAŘE JOSEFA II., JEŽ VEDLY ROKU 1782 KE ZRUŠENÍ KLÁŠTERA KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ, JEMUŽ SVATÝ KÁMEN PATŘIL. POUTNÍ KOSTEL BYL V TÉTO SOUVISLOSTI NĚKOLIK LET UZAVŘEN A AŽ POZDĚJI OBNOVENA OPĚT DUCHOVNÍ SPRÁVA, VYKONÁVANÁ CISTERCIÁKY Z VYŠŠÍHO BRODU. OD ROKU 1801 PATŘILO PATRONÁTNÍ PRÁVO NA KOSTEL SCHWARZENBERKŮM, KTEŘÍ ZÍSKALI MAJETEK PO ZRUŠENÉM KLÁŠTEŘE KLARISEK. VE ČTYŘICÁTÝCH LETECH 19. STOLETÍ BYLI PATRONÁTNÍ SPRÁVOU POVĚŘENI REDEMPTORISTÉ, KTERÉ ROKU 1895 VYSTŘÍDALA KONGREGACE BRATŘÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC (TZV. PETRINI). REDEMPTORISTÉ VŠAK ZÍSKALI SVATÝ KÁMEN OPĚT V ROCE 1924, A SPRAVOVALI JEJ AŽ DO ROKU 1949. POTÉ BYL KOSTEL UZAVŘEN A POSTUPNĚ DEVASTOVÁN. OD PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ LEŽELO POUTNÍ MÍSTO V HRANIČNÍM PÁSMU A VĚŽ KOSTELA SLOUŽILA POHRANIČNÍKŮM JAKO VYHLÍDKOVÁ VĚŽ K OSTRAZE HRANIC A KOSTEL JAKO SKLADIŠTĚ A PROVIZORNÍ STÁJ PRO OVCE.

TEPRVE ROK SAMETOVÉ REVOLUCI SE MÍSTO DOČKALO ZMĚNY. DÍKY INICIATIVĚ BÝVALÝCH RODÁKŮ ZE ZDEJŠÍHO KRAJE A POD ZÁŠTITOU ZEMSKÉHO HEJTMANA HORNÍHO RAKOUSKA DR. RATZENBOCKERA ZAČALA REKONSTRUKCE POUTNÍHO AREÁLU, JEŽ BYLA DOKONČENA V ROCE 1993.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O RYCHNOVĚ NAD MALŠÍ JE Z ROKU 1363. PŮVODNÍ OSADA NÁLEŽELA ROŽMBERKŮM A OD ROKU 1502 ČESKOKRUMLOVSKÉMU KLÁŠTERU KLARISEK. V ROCE 1537 BYL RYCHNOV POVÝŠEN NA MĚSTEČKO A BYL MU PŘIDĚLEN ZNAK. V OBCI VŽDY ŽILO ČESKÉ I NĚMECKÉ OBYVATELSTVO; PO ODSUNU NĚMCŮ PO ROCE 1945 BYLA OBEC DOSÍDLENA ČECHY A SLOVÁKY.

V OBCI STOJÍ KOSTEL SV. ONDŘEJE; STAVBA PŮVODNĚ ZE ZAČÁTKU 14. STOLETÍ BYLA POČÁTKEM 16. STOLETÍ PŘEBUDOVÁNA V POZDNĚ GOTICKÉM SLOHU.

PŘI SILNICI, SPOJUJÍCÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ A SVATÝ KÁMEN, STOJÍ OSM VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK, Z TOHO SEDM Z NICH TVOŘÍ CESTU SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE. CESTA PRAVDĚPODOBNĚ VZNIKLA V OBDOBÍ 18. STOLETÍ, PO DOSTAVBĚ KOSTELA A KLÁŠTERA. KAPLE SEDMIBOLESTNÉ CESTY MAJÍ TVAR EDIKUL S PROLOMENÝM TROJÚHELNÝM ŠTÍTEM VE VRCHOLU; V JEHO PROLOMENÍ JE UMÍSTĚNA KAMENNÁ ŠIŠKA.