MARIÁNSKÁ CESTA V MOSTĚ - VTELNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MOST

ČTYŘI BAROKNÍ KAPLE, KTERÉ DNES STOJÍ V SAMÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE, JSOU POZŮSTATKEM SEDMI ZASTAVENÍ, KTERÉ PŮVODNĚ BYLY SOUČÁSTÍ POUTNÍ CESTY, VEDOUCÍ Z LIBKOVIC DO MARIÁNSKÝCH RADČIC, KE KOSTELU PANNY MARIE BOLESTNÉ. KRÁSNÉ KAMENNÉ RELIÉFY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ PŘEDSTAVUJÍ SEDM BOLESTÍ PANNY MARIE. BOHUŽEL SE Z PŮVODNÍ CESTY DOCHOVALA JEN ČTYŘI ZASTAVENÍ, KTERÁ BYLA NA KONCI OSMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PŘEMÍSTĚNA PRÁVĚ DO VTELNA A BYLA PROHLÁŠENA KULTURNÍ PAMÁTKOU.

SOUBOR KAPLÍ BYL VYTVOŘEN PODLE NÁVRHU ARCHITEKTA OCTAVIA BROGGIA V LETECH 1725–1743.  VÝJIMEČNÉ FIGURÁLNÍ RELIÉFY POCHÁZEJÍ S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ Z DÍLNY E. J. RICHTERA Z OSEKU. ŠEST KAPLÍ BYLO VYSTAVĚNO Z PŘÍSPĚVKŮ POUTNÍKŮ; VÝJIMKU TVOŘÍ ZASTAVENÍ ČTVRTÉ /DNES JE TO POSLEDNÍ KAPLE/, KTERÉ BYLO ZVÁNO KAPLÍ OPATSKOU ČI PANSKOU (HERRENKAPELLE); TU NECHAL ZBUDOVAT JERONÝM BESNECKER, OPAT OSECKÉHO KLÁŠTERA, JEHOŽ MAJETKEM LIBKOVICE BYLY AŽ DO ROKU 1848. 

V LETECH 1989 AŽ 1990 ZDĚNÉ CIHLOVÉ KAPLE RESTAUROVALI AKADEMIČTÍ SOCHAŘI MICHAEL BÍLEK A BOHUMIL ZEMÁNEK.

VÝKLENKOVÁ KAPLE „OBĚTOVÁNÍ (OBŘEZÁNÍ) PÁNĚ“

RELIÉFNÍ OBRAZ V ARKÁDOVÉ NICE PRVNÍHO ZASTAVENÍ PŘEDSTAVUJE SCÉNU OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ. TATO KAPLE BYLA VYSTAVĚNA PO ROCE 1720 NA PŘÍKAZ OPATA BENEDIKTA LITTWERIGA TEHDEJŠÍM MARIÁNSKORADČICKÝM FARÁŘEM PROKOPEM WOLFEM. KAPLE JE ČLENĚNA PILASTRY S HLAVICEMI VE STYLU NAPODOBUJÍCÍM IÓNSKÝ ŘÁD A VE VRCHOLU UKONČENA SEGMENTOVÝM ŠTÍTEM S VOLUTAMI.

VÝKLENKOVÁ KAPLE „ÚTĚK DO EGYPTA“

DRUHÁ Z KAPLÍ Z ROKU 1724 NESE RELIÉF S VÝJEVEM ÚTĚKU DO EGYPTA. KAPLI ČLENÍ PILASTRY S AKANTOVÝMI HLAVICEMI SE ZÁVITNICEMI NA NÁROŽÍCH; ZAVRŠUJE JI NÍZKÝ TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT. V ROCE 1915 BYLA OPRAVENA STAVEBNÍM ZÁVODEM D. FERBER V TEPLICÍCH – ŠANOVĚ; NÁKLADY UHRADIL TOVÁRNÍK SCHICK Z LITVÍNOVA, PLNÍC TAK SVŮJ SLIB, UČINĚNÝ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

VÝKLENKOVÁ KAPLE „DVANÁCTILETÝ JEŽÍŠ V CHRÁMU MEZI UČENCI“

V MĚLKÉ NICE TŘETÍ KAPLE JE VSAZEN RELIÉF PŘEDSTAVUJÍCÍ TŘETÍ BOLEST PANNY MARIE, KDY PO DNECH HLEDÁNÍ NALÉZÁ DVANÁCTILETÉHO JEŽÍŠE V CHRÁMU MEZI UČENCI. KAPLE JE NA NÁROŽÍCH OPĚT ZDOBENA PILASTRY S HLAVICEMI; VRCHOL KAPLE JE ZAVRŠEN ŠTÍTEM VE TVARU OSLÍHO HŘBETU S KOULÍ NA VRCHOLU.

VÝKLENKOVÁ KAPLE IV. „OPATSKÁ“ – „NESENÍ KŘÍŽE“

TUTO KAPLI, JAK BYLO UVEDENO VÝŠE“, DAL ASI V ROCE 1727 VYSTAVĚT OSECKÝ OPAT JERONÝM. V ORÁMOVANÉ VÝPLNI JE RELIÉFNÍ OBRAZ S VÝJEVEM NESENÍ KŘÍŽE. NA KONZOLE PO LEVÉ STRANĚ JE UMÍSTĚNA POSTAVA NAŘÍKAJÍCÍ ŽENY - PANNY MARIE, NA STRANĚ PRAVÉ PLASTIKA CHYBÍ. ČTYŘI PILASTRY UKONČUJÍ AKANTOVÉ HLAVICE. BOČNÍ SLOUPY NESOUCÍ PROFILOVANÉ KLADÍ ZAVRŠENÉ SEGMENTOVÝM ŠTÍTEM, BYLY ZNIČENY VANDALEM V ROCE 1941 A PŘI POSLEDNÍ OPRAVĚ PLNĚ RESTAUROVÁNY.

ZBYLÉ TŘI KAPLE SE BOHUŽEL DO DNEŠNÍCH DNŮ NEDOCHOVALY. RELIÉFNÍ OBRAZ V PÁTÉ KAPLI, KTERÁ BYLA ROKU 1940 ODKLIZENA, PROTOŽE SPADLA, PŘEDSTAVOVAL KRISTA NA KŘÍŽI. ŠESTÁ KAPLE ZOBRAZUJÍCÍ SNÍMÁNÍ JEŽÍŠE Z KŘÍŽE BYLA ZBUDOVÁNA V ROCE 1725, OBNOVENA PAK ROKU 1832 DOBROVOLNÍKY A UDRŽOVÁNA. PŘESTO JI ČEKAL NEPŘÍZNIVÝ OSUD. V ROCE 1915 SE SESYPALA, JEŠTĚ TÉHOŽ ROKU BYLA OPRAVENA. STÁLA VŠAK NA VELICE VLHKÉM PODKLADU, TAKŽE KDYŽ SE V ROCE 1940 ZNOVU ZŘÍTILA, BYLA TÉŽ ODSTRANĚNA. RELIÉF V NICE SEDMÉ KAPLE PŘEDSTAVOVAL OBRAZ JEŽÍŠE KRISTA V HROBĚ. BYLA ZŘÍZENA V ROCE 1725 A TEHDEJŠÍM FARÁŘEM PROKOPEM WOLFEM VYSVĚCENA. V ROCE 1832 BYLA JAKO OSTATNÍ KAPLE RENOVOVÁNA DOBROVOLNÍKY, ROKU 1915 PAK STAVEBNÍ FIRMOU D. FEBER V TEPLICÍCH. VÝLOHY ZDE ROVNĚŽ HRADIL TOVÁRNÍK VIKTOR SCHICK.

KDE MARIÁNSKOU CESTU NAJDEME?