CESTA RŮŽENCOVÁ V HNÁTNICI

CESTA RŮŽENCOVÁ V HNÁTNICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ DOBROUČ

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

HNÁTNICE, VELKÁ LESNÍ LÁNOVÁ VES ROZLOŽENÁ PO OBOU BŘEZÍCH HNÁTNICKÉHO POTOKA, VZNIKLA PRAVDĚPODOBNĚ NA KONCI 13. NEBO V PRŮBĚHU 1. POLOVINY 14. STOLETÍ V DOBĚ VRCHOLNÉ KOLONIZACE, NA STARÉ CESTĚ, MEZI HRADY ŽAMPACH A LANŠPERK.

NA KOLONIZACI SE ZDE PODÍLELO PŘEVÁŽNĚ ČESKÉ OBYVATELSTVO. POPRVÉ JE HNÁTNICE DOLOŽENA V ROCE 1364, V SOUVISLOSTI S UVÁDĚNÍM FARÁŘE KE ZDEJŠÍMU KOSTELU. JAKO PATRON KOSTELA A TEDY MAJITEL VSI VYSTUPOVAL TEHDY ČENĚK ŽAMPACH Z POTŠTEJNA, SYN MIKULÁŠE Z POTŠTEJNA, KTERÝ ZÍSKAL ŽAMPACH PRAVDĚPODOBNĚ V ROCE 1357 JAKO NÁHRADU ZA POTŠTEJNSKÉ PANSTVÍ, KTERÉ POSTOUPIL KRÁLI.

SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

VSTUPNÍ PROSTOR KOSTELA SE SOUSOŠÍM KALVÁRIE A SOCHAMI PETRA A PAVLA

PRAKTICKY UPROSTŘED TÉTO ŠESTIKILOMETROVÉ VSI STOJÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA, KTERÝ DĚLÍ OBEC NA HORNÍ A DOLNÍ ČÁST. SVATOSTÁNEK BYL PŮVODNĚ GOTICKÝ Z 2. POOVINY 14. STOLETÍ (Z TÉTO DOBY POCHÁZÍ PŘEDEVŠÍM OBVODNÍ ZDIVO PRESBYTÁŘE); CELÝ OBJEKT BYL PŘESTAVĚN V POLOVINĚ 19. STOLETÍ, KDY BYLA ROVNĚŽ PŘISTAVĚNA I VĚŽ. VELKÉ OPRAVY SE DOČKAL V ROCE 1936. FARA JE DOLOŽENA K ROKU 1364. PŘI HLAVNÍM VSTUPU KE KOSTELU NA JDEME NĚKOLIK PĚKNÝCH SOCHAŘSKÝCH DĚL. HLAVNÍ VSTUP RÁMUJÍ SOCHY SV. PETRA A PAVLA Z 19. STOLETÍ, STOJÍCÍ NA PILÍŘÍCH, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ OHRADNÍ ZDI. PŘED BRANOU, NA PLOŠINĚ MEZI DVĚMA RAMENY SCHODIŠTĚ, STOJÍ SOUSOŠÍ KALVÁRIE Z ROKU 1835 A PŘI SAMOTNÉ ZDI PRESBYTÁŘE KOSTELA NALEZNEME SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Z POČÁTKU 19. STOLETÍ, OBNOVENÉ V ROCE 1885. NEDALEKO OD HLAVNÍHO VSTUPU, V TĚSNÉ BLÍZKOSTI BUDOVY ŠKOLY, MÁ SVÉ MÍSTO SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO Z ROKU 1732.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OSMÉ ZASTAVENÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - KTERÝ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN

NÁS SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE ZAJÍMÁ RŮŽENCOVÁ CESTA, KTEROU NAJDEME V PROSTORU KOLEM KOSTELA NA PŮVODNÍM HŘBITOVĚ. NOVÝ HŘBITOV Z ROKU 1855 DNES NAVAZUJE NA TENTO PROSTOR A JE OD NĚHO ODDĚLEN KAMENNOU ZDÍ, DO KTERÉ JE Z JEDNÉ STRANY VESTAVĚNA MÁRNICE, Z DRUHÉ STRANY VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ NA NOVÝ HŘBITOV.

DRUHÉ TAJEMSTVÍ Z RADOSTNÉHO RŮŽENCE - S KTERÝM JSI ALŽBĚTU NAVŠTÍVILA

RŮŽENEC BOLESTNÝ - KTERÝ BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN

CO SE TÝKÁ JEDNOTLIVÝCH POKLON POUTNÍ CESTY, JEDNÁ SE O HRANOLOVÉ KAPLIČKY SE SPODNÍMI HLADKÝMI PATKAMI, PŘECHÁZEJÍCÍMI DO DŘÍKŮ, JEJICHŽ VPADLÉ PŘEDNÍ STĚNY NESOU NÁPISY – POPISY SCÉN – VZTAHUJÍCÍ SE K VELICE PĚKNÝM RELIÉFŮM, UMÍSTĚNÝM V HLUBŠÍCH NIKÁCH V ROZŠÍŘENÝCH KAPLICÍCH. POKLONY JSOU ZAKONČENY TROJÚHELNÍKOVÝMI ŠTÍTY, KTERÉ NESOU ŘÍMSKÉ ČÍSLICE, OZNAČUJÍCÍ ČÍSLO ZASTAVENÍ. VŠE UKONČUJE MENŠÍ KAMENNÝ KŘÍŽEK.

SOUBOR OBSAHUJE PATNÁCT ZASTAVENÍ, COŽ ODPOVÍDÁ PATNÁCTI TAJEMSTVÍM TŘÍ RŮŽENCŮ – RADOSTNÉHO, BOLESTNÉHO A SLAVNÉHO. TÍM SE ŘADÍ K JEDINÉ POUTNÍ CESTĚ V ČESKU, KTERÁ OBSAHUJE VŠECHNA, V DOBĚ SVÉHO VZNIKU ZNÁMÁ TAJEMSTVÍ RŮŽENCE.

RŮŽENCOVÁ CESTA V HNÁTNICI VZNIKLA V 19. STOLETÍ, PRAVDĚPODOBNĚ V DOBĚ, KDY PROBÍHALA CELKOVÁ PŘESTAVBA KOSTELA, BYLA POŘIZOVÁNA VÝŠE ZMÍNĚNÁ SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA A TAKÉ NOVÝ HŘBITOV.   

JEŽÍŠ, KTERÝŽTO BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN

KDE RŮŽENCOVOU CESTU NAJDEME?