CESTA RŮŽENCOVÁ V SOBĚNOVĚ

CESTA RŮŽENCOVÁ V SOBĚNOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBĚNOV

NOVOGOTICKÁ KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

SÍDLO SOBĚNOVO SPADALO POD KNÍŽECTVÍ SLAVNÍKOVCŮ, OD ROKU 996 POD KNÍŽECTVÍ PRAŽSKÉ. OD ROKU 1266 BYLI POSTUPNĚ DRŽITELI SOBĚNOVA PÁNI Z VELEŠÍNA, ROŽMBERKOVÉ, ŠVAMBERKOVÉ A BUQUOYOVÉ. MEZI ZDEJŠÍ PAMÁTKY PATŘÍ KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE, PŮVODNĚ GOTICKÝ KOSTEL, KTERÝ BYL V POLOVINĚ 17. STOLETÍ ZBAROKIZOVÁN. NEDALEKO OBCE, NAD ÚDOLÍM ŘÍČKY ČERNÉ, NALEZNEME ZŘÍCENINU HRADU SOKOLČÍ, ZALOŽENÉHO VE 13. STOLETÍ PANEM BENEŠEM Z MICHALOVIC, VE 14. STOLETÍ PATŘIL PÁNŮM Z VELEŠÍNA, ROKU 1387 PRAVDĚPODOBNĚ PŘIVTĚLEN K PANSTVÍ ROŽMBERKŮ. OD ROKU 1451 JE JIŽ PUSTÝ. V OKOLÍ OBCE SE ROZKLÁDÁ PŘÍRODNÍ PARK SOBĚNOVSKÁ VRCHOVINA, KTERÁ JE LIDOVĚ NAZÝVÁNA SLEPIČÍ HORY S NEJVYŠŠÍM VRCHOLEM KOHOUT.

PANNA MARIE RŮŽENCOVÁ VE ŠTÍTĚ KAPLE

ZASTAVENÍ POSLEDNÍ S DATACÍ VZNIKU RŮŽENCOVÉ CESTY

NA NEDALEKÉM VRCHU HÁJEK STOJÍ OD KONCE PRVNÍHO DESETILETÍ MINULÉHO STOLETÍ NOVOGOTICKÁ KAPLE ZASVĚCENÁ PANNĚ MARII. SOUČASNÁ STAVBA STOJÍ NA MÍSTĚ KAPLE PŮVODNÍ, KTERÁ BYLA POSTAVENÁ V ROCE 1789. VE VRCHOLU PRŮČELNÍ STĚNY NALEZNEME LETOPOČET 1910 PROVEDENÝ ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI A POD NÍM VÝKLENEK – NIKU - VE TVARU GOTICKÉHO OKNA. V NICE STOJÍ SOCHA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ, KTERÉ JE PRÁVĚ KAPLE ZASVĚCENA.

ZASTAVENÍ DESÁTÉ - RŮŽENEC SLAVNÝ - KTERÝ DUCH SVATÉHO SESLAL

DETAIL BOŽÍHO OKA A KOVANÉHO KŘÍŽKU

MODLITBA RŮŽENCE JE OSVĚDČENOU A NEJZNÁMĚJŠÍ MODLITBOU K PANNĚ MARII. TATO MODLITBA SE VE SVÉ DNEŠNÍ PODOBĚ ŠÍŘILA PO ROCE 1400 PŘEDEVŠÍM ZÁSLUHOU DOMINIKÁNŮ. LZE SE JI MODLIT INDIVIDUÁLNĚ NEBO SPOLEČNĚ. SPOČÍVÁ V OPAKOVÁNÍ ANDĚLSKÉHO POZDRAVENÍ „ZDRÁVASU“ A V ROZJÍMÁNÍ O UDÁLOSTECH Z JEŽÍŠOVA ŽIVOTA. DEFINITIVNÍ PODOBU RŮŽENCE STANOVIL V ROCE 1569 PAPEŽ PIUS V., KTERÝ ZAVEDL SVÁTEK PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ.  SLAVENÍ TÉTO LITURGICKÉ PAMÁTKY BYLO ZAVEDENO V ROCE 1572 JAKO VZPOMÍNKA NA VÍTĚZSTVÍ NAD TURKY V NÁMOŘNÍ BITVĚ U LEPANTA, KTERÁ PROBĚHLA 7. ŘÍJNA 1571.  V BITVĚ BYLO ÚPLNĚ PORAŽENO OBROVSKÉ A DO TÉ DOBY NEPŘEMOŽITELNÉ TURECKÉ LOĎSTVO. TURECKÁ ROZPÍNAVOST TAK BYLA JEDNOU PROVŽDY ZASTAVENA. VÝSLEDEK BITVY PŘIPISOVAL PAPEŽ PIUS V. I NEUSTÁVAJÍCÍ MODLITBĚ RŮŽENCE. NA POČEST VÍTĚZSTVÍ SE 7. ŘÍJEN SLAVÍ JAKO PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ.

TŘETÍ ZASTAVENÍ ZE SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE - NALEZENÍ JEŽÍŠE V CHRÁMU

ÚTĚK DO EGYPTA

V ROCE 1872 BYLA KE KAPLI ZŘÍZENA POUTNÍ CESTA, KTERÁ PRÁVĚ VYCHÁZÍ Z MODLITEB RŮŽENCE. JEDNÁ SE O DVANÁCT PLOCHÝCH KAMENNÝCH STÉL, BOŽICH MUK, OPATŘENÝCH MĚLKÝMI NIKAMI, VE KTERÝCH JSOU UMÍSTĚNY OBRAZY S RŮŽENCOVÝMI MOTIVY. PRVNÍCH SEDM ZASTAVENÍ OBSAHUJE MOTIVY RŮŽENCE SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE, KTERÉ SE SHODUJÍ S MOTIVY BOLESTNÉ PANNY MARIE NA MARIÁNSKÝCH CESTÁCH; ZBYLÝCH PĚT ZASTAVENÍ NESE MOTIVY RŮŽENCOVÝCH SLAVNÝCH TAJEMSTVÍ.   

NOVÉ OBRÁZKY BYLY VYTVOŘENY PO ROCE 2000

KŘÍŽEK NA ZAČÁTKU RŮŽENCOVÉ CESTY

KDE RŮŽENCOVOU CESTU NAJDEME?