CESTA RŮŽENCOVÁ

Z BŘEZNICE NA SVATOU HORU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBSKO

ÚVODNÍ OBRAZ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY Z BŘEZNICE NA SVATOU HORU

DRUHÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII

DRUHÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. VÁCLAVA

TŘETÍ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

TŘETÍ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. VOJTĚCHA

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - NAROZENÍ PÁNĚ

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY -

OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. ANEŽKY ČESKÉ

PÁTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

PÁTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY -

OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. JANA NEPOMUCKÉHO

ŠESTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - NALEZENÍ PÁNĚ V CHRÁMU

ŠESTÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. VOJTĚCHA

SEDMÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY - ZATČENÍ KRISTA V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ

KAPLE JSOU OSAZENY KOVOVÝMI TABULKAMI, NESOUCÍMI POPIS SCÉNY

SEDMÉ ZASTAVENÍ POUTNÍ RŮŽENCOVÉ CESTY -

OPAČNÁ STRANA S OBRAZEM SV. ANEŽKY ČESKÉ

KDE RŮŽENCOVOU CESTU NAJDEME?