CESTY RŮŽENCOVÉ V KRAJINĚ

NA SVÉM PUTOVÁNÍ PO POUTNÍCH CESTÁCH V KRAJINĚ SE SETKÁVÁM S RŮZNÝMI TYPY TĚCHTO PAMÁTEK. ZATÍMCO VĚTŠINA TĚCHTO CEST, A TO JAK HISTORICKÝCH, TAK I NOVODOBÝCH, PŘEDSTAVUJE TRADIČNÍ CESTY KŘÍŽOVÉ, TEDY TY, KTERÉ UMĚLECKY ZTVÁRŇUJÍ POSLEDNÍ ŽIVOTNÍ CHVÍLE JEŽÍŠE KRISTA, JE DNES MOŽNÉ SE POTKAT NAPŘ. S CESTAMI MARIÁNSKÝMI /BOLESTNÝMI I RADOSTNÝMI/, S CESTAMI ZOBRAZUJÍCÍMI DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ČI S CESTAMI, KTERÉ UMĚLECKY ZPODOBŇUJÍ RŮŽENCOVÁ TAJEMSTVÍ. NENÍ JICH MNOHO, ALE V NAŠÍ KRAJINĚ EXISTUJÍ. NEŽ SI RŮŽENCOVÉ CESTY PŘEDSTAVÍME, POJĎME SI O RŮŽENCI VE VELKÉ STRUČNOSTI NĚCO ŘÍCI.

CESTA RŮŽENCOVÁ V POLNÉ

RŮŽENEC JE MEDITATIVNÍ OPAKOVACÍ MODLITBA ŠIROCE ROZŠÍŘENÁ MEZI KATOLÍKY. JE POVAŽOVÁNA ZA TRADIČNÍ SYMBOL ŘÍMSKO-KATOLICKÉ CÍRKVE A VÝZNAMNÝ PRVEK MARIÁNSKÉ ÚCTY. RŮŽENCEM JE NAZÝVÁNA I POMŮCKA, V PODOBĚ PROVÁZKU S NAVLEČENÝMI KORÁLKY A KŘÍŽKEM. SLOUŽÍ K TOMU, ABY SE MODLÍCÍ NEMUSEL ROZPTYLOVAT POČÍTÁNÍM JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH MODLITEB.

CESTA RŮŽENCOVÁ V HNÁTNICI

AČKOLI BÝVÁ TRADIČNĚ PŮVOD RŮŽENCE SPOJOVÁN SE SV. DOMINIKEM, O AUTORSTVÍ TÉTO MODLITBY SE VEDOU DISKUZE JIŽ OD 19. STOLETÍ A HISTORICKÉ BÁDÁNÍ UKÁZALO, ŽE PŮVOD RŮŽENCE JE OPRAVDU STARŠÍ. PO ČTYŘECH DESÍTKÁCH LET PŘIJALA TUTO SKUTEČNOST I KATOLICKÁ CÍRKEV. POUŽÍVÁNÍ KAMÍNKŮ PŘEKLÁDANÝCH Z HROMÁDKY NA HROMÁDKU NEBO UZLŮ, SEMEN ATD. NA PROVÁZKU ZA ÚČELEM POČÍTÁNÍ MODLITEB JE STARŠÍ NEŽ VLASTNÍ RŮŽENEC. ZPOČÁTKU TAKÉ NEBYLO SPOJENO S MODLITBOU ZDRÁVAS MARIA. OBĚ TRADICE BYLY SJEDNOCENY AŽ VE STŘEDOVĚKU, ZVLÁŠTĚ POD VLIVEM TZV. MARIÁNSKÝCH ŽALTÁŘŮ, KTERÉ VZNIKLY KOLEM ROKU 1130. NEJSTARŠÍ FORMY MARIÁNSKÝCH RŮŽENCŮ JSOU ZNÁMY Z DRUHÉ POLOVINY 12. AŽ PRVNÍ POLOVINY 13. STOLETÍ. PŮVODNÍM ZÁMĚREM BYLO VYTVOŘIT PRO LAIKY PŘÍSTUPNOU MODLITBU NAPODOBUJÍCÍ ŽALTÁŘ, KTERÝ BYL VELMI ROZŠÍŘENOU POBOŽNOSTÍ V KLÁŠTERECH. OPAKOVANÁ MARIÁNSKÁ MODLITBA JE TEDY NÁHRADOU ŽALMŮ, KTERÉ SI LIDÉ NEMOHLI ZAPAMATOVAT, PROTO NAHRADILI JEJICH VELKÝ POČET JEDNODUCHÝM VZÝVÁNÍM PANNY MARIE. NEJSTARŠÍ FORMY RŮŽENCE SE ALE JEŠTĚ LIŠILY OD TOHO, CO ZNÁME DNES. PROMĚŇOVALO SE NEJEN POŘADÍ MODLITEB A JEJICH OBSAH, ALE I MODLITBY SAMOTNÉ. ZÁKLADNÍ MODLITBA RŮŽENCE - ZDRÁVAS MARIA - ZÍSKALA SVOJI DNEŠNÍ PODOBU V 16. STOLETÍ.

CESTA RŮŽENCOVÁ V SOBĚNOVĚ

V KATOLICKÉM PROSTŘEDÍ EXISTUJE ŘADA TYPŮ OPAKOVANÝCH MODLITEB. VEDLE RŮŽENCŮ JSOU TO NAPŘ. TZV. KORUNKY NEBO LITANIE. NĚKTERÉ JSOU DOSUD UŽÍVÁNY, JINÉ ZAPOMENUTY A NĚKTERÉ JSOU DÍLEM CÍRKVÍ NIKDY NESCHVÁLENÉ LIDOVÉ ZBOŽNOSTI. MEZI CÍRKEVNĚ NESCHVALOVANÉ RŮŽENCE PATŘÍ NAPŘ. RŮŽENEC KE CTI SV. ANNY, K CÍRKVÍ DOPORUČENÝM MODLITBÁM RŮŽENCOVÉHO CHARAKTERU NAOPAK PATŘÍ NAPŘ. KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. POUTNÍ KANCIONÁL PRO ČESKÉ A MORAVSKÉ DIECÉZE UVÁDÍ RŮŽENEC ANDĚLSKÝ, RŮŽENEC RADOSTNÝ, RŮŽENEC BOLESTNÝ, RŮŽENEC SLAVNÝ, KORUNKU PÁNA JEŽÍŠE, KORUNKU PANNY MARIE NEBOLI RŮŽENEC SV. BRIGITY, RŮŽENEC SV. JOSEFA A RŮŽENEC SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE. VEDLE TOHO ZAVEDL PAPEŽ JAN PAVEL II. RŮŽENEC SVĚTLA. STARŠÍ LITERATURA ZNÁ I DALŠÍ JAKO NAPŘ. RŮŽENEC O POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ A RŮŽENEC O NEJSLADŠÍM JMÉNU JEŽÍŠ, JEJICH VHODNOST JE SPORNÁ.

ZDROJ ČESKÁ WIKIPEDIE

RŮŽENEC

PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ