MARIÁNSKÁ CESTA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV

KRÁSNÉ JIHOČESKÉ MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV MÁ VEDLE ŘADY HISTORICKÝCH PAMÁTEK I SVÉ POUTNÍ MÍSTO S MARIÁNSKOU CESTOU – CESTOU SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE. NALEZNEME JE NA MÍSTĚ ZVANÉM KŘÍŽOVÁ HORA, VRCHU TYČÍCÍM SE NAD MĚSTEM DO VÝŠE 619 MNM. MÍSTO BYLO ODEDÁVNA VYUŽÍVÁNO PRO SVOU VÝZNAMNOU POLOHU A KRÁSNÝ VÝHLED NA MĚSTO.

JIŽ V POLOVINĚ 17. STOLETÍ ZDE NECHAL JEZUITA MICHAL KOPPE VZTYČIT DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, DO KTERÉHO BYL VLOŽEN KOUSEK ZE SVATÉHO KŘÍŽE. NA POČÁTKU 18. STOLETÍ BYL KŘÍŽ OPRAVOVÁN, PŘI KÁCENÍ SE STROM ROZLOMIL NA TŘI ČÁSTI, KTERÉ SE VELIKOSTNĚ SHODOVALY S PŮVODNÍM KŘÍŽEM. ZE ZBYLÉHO DŘEVA BYLA POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA, KE KTERÉ PRÝ NEZNÁMÁ ČESKOKRUMLOVSKÁ MĚŠŤANKA NECHALA VYBUDOVAT TŘI ZASTAVENÍ MARIÁNSKÉ CESTY. O NĚKOLIK LET POZDĚJI, V ROCE 1710 BYLA VYBUDOVÁNA NA ČETNÉ ŽÁDOSTI OBČANŮ A ZA FINANČNÍ PODPORY MAJITELE ČESKOKRUMLOVSKÉHO PANSTVÍ KNÍŽETE JANA KRISTIÁNA I. Z EGGENBERKU, VELMI ZBOŽNÉHO ČLOVĚKA, ZDĚNÁ KAPLE. PRO JEJÍ MALOU VELIKOST VŠAK BYLO ZÁHY PŘIKROČENO K VYBUDOVÁNÍ AMBITŮ KOLEM KAPLE A TAKÉ K DOKONČENÍ MARIÁNSKÉ CESTY. VŠE VŠAK BYLO DOKONČENO AŽ VE DVACÁTÝCH LETECH 18. STOLETÍ, PROTOŽE PO SMRTI KNÍŽETE CELÝ PROJEKT FINANCOVALO POUZE MĚSTO.

ALE JIŽ O NĚKOLIK DESÍTEK LET POZDĚJI DOZNAL AREÁL DALŠÍCH STAVEBNÍCH ZMĚN, KTERÉ SE NEJVÍCE DOTKLY MARIÁNSKÉ CESTY. PŮVODNÍ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ BYLA STRŽENA A V ROCE 1740 A POTÉ MEZI LETY 1753 - 1755 BYLO POSTAVENO ŠEST NOVÝCH BAROKNÍCH KAPLÍ. ZATÍMCO PŮVODNÍ ZASTAVENÍ MĚLA SOCHAŘSKOU VÝZDOBU, ZASTAVENÍ NOVÁ MALÍŘSKY VYZDOBIL BAROKNÍ UMĚLEC FRANTIŠEK JAKUB PROKYŠ, KTERÉHO NA ČESKOKRUMLOVSKÉ PANSTVÍ ZVALI ZVLÁŠTĚ JEHO NOVÍ MAJITELÉ SCHWARZENBERKOVÉ.

KAPLE I MARIÁNSKÁ CESTA POTÉ ZAŽÍVALY DOBY DOBRÉ, DOBY S BOHATOU POUTNÍ TRADICÍ, ALE I CHVÍLE ÚPADKU, KDY DOKONCE PAMÁTKÁM HROZILO ÚPLNÉ ZNIČENÍ. POSLEDNÍ OPRAVA CELÉHO POUTNÍHO MÍSTA A JEHO OPĚTOVNÉ VYSVĚCENÍ SE ODEHRÁLO V LETECH 1990 – 1991 A OD TÉ DOBY SLOUŽÍ TOTO MÍSTO OPĚT SVÝM DUCHOVNÍM ÚČELŮM.

KDE MARIÁNSKOU CESTU NAJDEME?