CESTA ŽIVOTA V JÁMÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JÁMY

JEDNU Z CEST DESATERA NAJDEME V OBCI JÁMY NEDALEKO MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU, V JEDNOM Z NEJSTARŠÍCH A KATASTRÁLNĚ NEJVĚTŠÍCH SÍDEL NA VYSOČINĚ. SVŮJ NÁZEV PRÝ NABYLY OD KUTACÍCH JAM, VZNIKLÝCH PŘI DOLOVÁNÍ STŘÍBRA. ZE ZAJÍMAVÝCH PAMÁTEK NAJDEME V OBCI KOSTEL SV. MARTINA Z ROKU 1792 A STEJNĚ STAROU FARNÍ BUDOVU.

NÁS DO OBCE PŘILÁKALA PAMÁTKA NOVODOBÁ, A TO POUTNÍ „CESTA ŽIVOTA“, VYCHÁZEJÍCÍ TENTOKRÁT Z DESATERA BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ. CESTA, VZNIKLÁ V ROCE 2021, MÍŘÍ NA KOPEC VEJDOCH, KDE NA ÚŽASNÉ VYHLÍDCE STOJÍ TZV. STROM ŽIVOTA. STOJÍ MEZI DVĚMA VZROSTLÝMI LÍPAMI. TY BYLY ZASAZENY NA VRCHOLU KOPCE V ROCE 1968. ZÁPADNÍ STROM JE STROM ČESKÝ, STROM VÝCHODNÍ JE ZASVĚCEN SLOVENSKU. MEZI NIMI VZNIKLO V ROCE 2018 ÚŽASNÉ UMĚLECKÉ DÍLO, STROM ŽIVOTA.

NA INFORMAČNÍM PANELU SI O NĚM MŮŽEME PŘEČÍST TOTO:

„V LEDNU ROKU 2018 JSEM SE SETKAL SE STAROSTOU KRÁSNÉ OBCE JÁMY, KTERÁ LEŽÍ UPROSTŘED KRÁSNÉ KRAJINY S MNOHA VÝHLEDY NA MÍRNÉ PANORAMA VYSOČINY. PAN STAROSTA TEHDY PŘIŠEL S NÁPADEM. POSTAVIT V TÉTO KRAJINĚ, V ROCE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY, KAMENNÝ KŘÍŽ. JE TO VELICE INSPIRATIVNÍ MYŠLENKA. PROPOJENÍ LIDÍ, KTEŘÍ V TOMTO KRÁSNÉM MÍSTĚ ŽIJÍ, VZPOMÍNKY NA HISTORII KRAJINY.

VYTVOŘIL JSEM PROTO PO NAŠEM SETKÁNÍ MODEL SOCHY STROM ŽIVOTA. KŘÍŽ JSEM PLASTICKY VYJÁDŘIL JAKO SVAZEK STROMŮ, VYROSTLÝCH V URČITÝCH LETECH NAŠÍ HISTORIE. SPOJUJÍCÍ SE A PROPLÉTAJÍCÍ DO PODOBY KŘÍŽE, SYMBOLU VÍRY, ŽIJÍCÍ V SRDCÍCH ZDEJŠÍCH LIDÍ. NA KONCI RAMEN KŘÍŽE VE VĚTVÍCH STROMŮ, JSOU LIPOVÉ LISTY – SRDCE. SOCHU JSME SPOLEČNĚ S KAMENÍKEM HYNKEM SHEJBALEM VYTESALI V TOMTO HORKÉM LÉTU, DO BOŽANOVSKÉHO PÍSKOVCE A VZÁŘÍ OSADILI NA VYHLÍDKU NAD OBCÍ JÁMY.

DĚKUJI, ŽE JSEM BYL DO TOHOTO PROJEKTU PŘIZVÁN“       AKADEMICKÝ SOCHAŘ PETR VÁŇA

JAK JE PSÁNO VÝŠE, V ROCE 2021 BYLA PŘÍCHOZÍ CESTA KE STROMU ŽIVOTA DOPLNĚNA DESETI ZASTAVENÍMI POUTNÍ CESTY. OPĚT U JEJÍHO ZRODU, PODOBNĚ JAKO U VZNIKU STROMU ŽIVOTA, STÁL PAN STAROSTA JIŘÍ ŠIKL.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA VELKÝMI NEOPRACOVANÝMI KAMENY, POCHÁZEJÍCÍMI Z KAMENOLOMU V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ; NA NICH JSOU UPEVNĚNY SYMBOLY DESETI BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. AUTOREM SYMBOLŮ Z NEREZOVÉ OCELI, KTERÉ TVAREM UPOMÍNAJÍ NA REÁLNÉ MOJŽÍŠOVY DESKY, JE UMĚLECKÝ KOVÁŘ JOSEF TULIS, KTERÝ SVOU UMĚLECKOU KOVAŘINU PROVOZUJE V DLOUHÉM U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. KAŽDÉ ZASTAVENÍ JE DOPLNĚNO TABULKOU S QR KÓDEM; POMOCÍ NĚHO SI MŮŽETE STÁHNOUT VERŠE, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K DESATERU. JEJICH AUTORKOU JE PANÍ RUDOLFA VRBECKÁ Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ, KTERÁ JE, OVLIVNĚNA SVÝMI ŽIVOTNÍMI PROŽITKY, SEPSALA VE SVÝCH 97 LETECH.

CESTA BYLA DNE 19. ZÁŘÍ ROKU 2021 POŽEHNÁNA R. D. JAROSLAVEM ČUPREM, SEKRETÁŘEM DIECÉZNÍHO BISKUPA A KANOVNÍKEM KAPITULY SV. PETRA A PAVLA V BRNĚ.

KDE CESTU DESATERA NAJDEME?