KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLIVICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLIVICE - MILÍN

SLIVICE JSOU OSADOU OBCE MILÍN; DOMINANTOU VSI JE KOSTEL SV. PETRA; PAMÁTNÁ LIPOVÁ ALEJ, VYSÁZENÁ JEZUITY V ROCE 1646, CHRÁNÍ DNES PRÁZDNÉ KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?