KOSTEL SV. VAVŘINCE V POTŠTEJNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA POTŠTEJNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VAMBERK

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT ZDĚNÝCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK

KŘÍŽOVÁ CESTA JE PEVNĚ SPOJENA I S HISTORIÍ HRADU POTŠTEJNA

MIMOŘÁDNĚ KRÁSNÉ VÝLETNÍ MÍSTO VÝCHODNÍCH ČECH, MĚSTEČKO POTŠTEJN, SE MŮŽE POCHLUBIT CELOU ŘADOU VELICE ZAJÍMAVÝCH PAMÁTEK. PRAVDĚPODOBNĚ TOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ JE ZDEJŠÍ HRAD, KTERÝ JE V TOMTO PŘÍPADĚ NEODMYSLITELNĚ SPJAT S HISTORIÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDYŽ BYLA V LETECH 1750 – 1752 NA NÁDVOŘÍ HRADU POSTAVENA KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, STALA SE ZÁHY VELMI NAVŠTĚVOVANÝM POUTNÍM MÍSTEM. VÝJIMEČNOST DUCHOVNÍ OČISTY SE JEŠTĚ VÍCE ZNÁSOBILA VÝSTAVBOU KŘÍŽOVÉ CESTY. TU DALA VYBUDOVAT V ROCE 1754 ANNA BARBORA, MANŽELKA MAJITELE PANSTVÍ JANA LUDVÍKA HARBUVALA – CHAMARÉ, KTERÝ NECHAL V POTŠTEJNĚ ZBUDOVAT ZÁMEK.

PRVNÍ DVĚ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE OD KOSTELA SV. VAVŘINCE V MĚSTEČKU AŽ NA NÁDVOŘÍ POTŠTEJNSKÉHO HRADU, NA KTERÉM POSLEDNÍ KAPLIČKA ZASTAVENÍ STOJÍ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KAPLE SVATÝCH SCHODŮ. CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK, KTERÉ BYLY PŮVODNĚ VYZDOBENY MALBAMI POSLEDNÍ CESTA JEŽÍŠE KRISTA PŘÍMO NA OMÍTCE KAPLÍ. TYTO MALBY BYLY POZDĚJI NAHRAZENY OBRAZY MALOVANÝMI NA PLECHU A ZAKRYTY DESKAMI, KTERÉ SE OTEVÍRALY POUZE V DOBĚ SVÁTEČNÍ. DNES VISÍ V KAPLIČKÁCH PROSTÉ LITOGRAFIE V KOVOVÝCH RÁMECH.

NA KALVÁRII

I STUDÁNKA JE NAVŽDY SPOJENA S KŘÍŽOVOU CESTOU

PŘI BUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY DOŠLO NA NĚKOLIKA MÍSTECH K DROBNÝM ÚPRAVÁM TERÉNU I SAMOTNÉHO HRADU. TO SE NAPŘ. TÝKALO DĚLOSTŘELECKÉ BAŠTY, KTERÁ BYLA PŘIZPŮSOBENA PRO UMÍSTĚNÍ ZASTAVENÍ Č. X., XI. A XII.. ROVNĚŽ BYLA UPRAVENA STUDÁNKA, NALÉZAJÍCÍ SE MEZI ZASTAVENÍMI Č. V. A VI., KTERÁ OD POČÁTKŮ HISTORIE HRADU I SAMOTNÉHO MĚSTEČKA DÁVALA JEHO OBYVATELŮM VYDATNÝ ZDROJ PITNÉ VODY.

VÝHLED NA MĚSTEČKO POTŠTEJN OD XIII. ZASTAVENÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?