KŘÍŽOVÁ CESTA

V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

OBEC DEŠTNÉ NENÍ JEN VÝZNAMNÝM STŘEDISKEM ZIMNÍ I LETNÍ TURISTIKY V ORLICKÝCH HORÁCH (MUZEUM TURISTIKY), ALE MŮŽE NABÍDNOUT I NĚCO PRO MILOVNÍKY PAMÁTEK. HLAVNÍ STAVEBNÍ DOMINANTOU JE BAROKNÍ KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY Z LET 1723 – 1726, POSTAVENÝ NA MÍSTĚ STARŠÍHO GOTICKÉHO KOSTELA PŘIPOMÍNANÉHO JIŽ PŘED ROKEM 1362.

POUTNÍ KAPLE PANNY MARIE NA DŘÍŠI BYLA POSTAVENA V ROCE 1809. SOUČASNÁ STAVBA JE PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI A BYLA VYSVĚCENA V ČERVNU 1996.

MÍSTO MÁ SVOJI POUTNÍ TRADICI A VÁŽE SE K NĚMU TATO POVĚST: V JEDNÉ TKALCOVSKÉ RODINĚ SE NARODIL SLEPÝ CHLAPEC. RODIČE O CHLAPCE VZORNĚ PEČOVALI A VEDLI HO K BOHU. JEDNÉ NOCI SE OTCI ZDÁL SEN, VE KTERÉM MU BYLO SDĚLENO, ABY S CHLAPCEM NAVŠTÍVIL MÍSTO, KDE NA STROMĚ VISÍ MARIÁNSKÝ OBRÁZEK, A ABY SVĚŘIL CHLAPCE PANNĚ MARII. S VELKOU NADĚJÍ SE TEDY VYDALI NA URČENÉ MÍSTO. KDYŽ SE PŘIBLÍŽILI K VYSOKÉMU SMRKU NA OKRAJI LESA, VYTRHL SE CHLAPEC Z OTCOVY RUKY, ROZBĚHL SE A VOLAL: „TATI, TATI, TÁMHLE SE NĚCO BLÝSKÁ!“ BĚŽEL K OBRÁZKU PANNY MARIE, KTERÝ SEM VE SLUNEČNÍCH PAPRSCÍCH OPRAVDU TŘPYTIL. V TU CHVÍLI UŽ CHLAPEC ROZEZNÁVAL STRANY, SLUNCE A V DÁLCE LIDI NA CESTĚ. RADOST OBOU BYLA NESMÍRNÁ. ZPRÁVA O UZDRAVENÍ SE VELMI RYCHLE ROZŠÍŘILA PO KRAJI A LIDÉ ZAČALI PŘICHÁZET NA TATO MÍSTA VE STÁLE VĚTŠÍM POČTU. ZÁHY SE ZDE KONALA I PRVNÍ POUŤ. NA MÍSTĚ OBRÁZKU BYLA POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLE, Z JEJÍCHŽ ZÁKLADŮ VYTÉKAL PRAMEN LÉČIVÉ VODY.

U DŘEVĚNÉ KAPLE PANNY MARIE KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, JEJÍŽ ZASTAVENÍ JSOU ROZMÍSTĚNA PODÉL PŘÍJEZDOVÉ CESTY KE KAPLI A TAKÉ KE ZNÁMÉMU HOTELU PANORAMA. CESTU TVOŘÍ PÍSKOVCOVÉ SLOUPY ZAKONČENÉ TROJÚHELNÝMI EDIKULAMI, VE KTERÝCH JE VYTESÁNO ČÍSLO ZASTAVENÍ. VE STŘEDNÍCH ČÁSTECH SLOUPU JSOU UMÍSTĚNY LITINOVÉ DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY, VYROBENÉ PRAVDĚPODOBNĚ V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH. POD DESKAMI NALEZNEME V NĚMČINĚ PSANÉ POPISY PAŠIJOVÝCH SCÉN A JEŠTĚ NÍŽE, NA PÍSKOVCOVÝCH SOKLECH, NĚMECKY PSANÉ MODLITBY OBRACEJÍCÍ SE K JEŽÍŠI.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?