KŘÍŽOVÁ CESTA

V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

POUTNÍ KAPLE PANNY MARIE NA DŘÍŠI BYLA POSTAVENA V ROCE 1809. SOUČASNÁ STAVBA JE PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI A BYLA VYSVĚCENA V ČERVNU 1996.

MÍSTO MÁ SVOJI POUTNÍ TRADICI A VÁŽE SE K NĚMU TATO POVĚST: V JEDNÉ TKALCOVSKÉ RODINĚ SE NARODIL SLEPÝ CHLAPEC. RODIČE O CHLAPCE VZORNĚ PEČOVALI A VEDLI HO K BOHU. JEDNÉ NOCI SE OTCI ZDÁL SEN, VE KTERÉM MU BYLO SDĚLENO, ABY S CHLAPCEM NAVŠTÍVIL MÍSTO, KDE NA STROMĚ VISÍ MARIÁNSKÝ OBRÁZEK, A ABY SVĚŘIL CHLAPCE PANNĚ MARII. S VELKOU NADĚJÍ SE TEDY VYDALI NA URČENÉ MÍSTO. KDYŽ SE PŘIBLÍŽILI K VYSOKÉMU SMRKU NA OKRAJI LESA, VYTRHL SE CHLAPEC Z OTCOVY RUKY, ROZBĚHL SE A VOLAL: „TATI, TATI, TÁMHLE SE NĚCO BLÝSKÁ!“ BĚŽEL K OBRÁZKU PANNY MARIE, KTERÝ SEM VE SLUNEČNÍCH PAPRSCÍCH OPRAVDU TŘPYTIL. V TU CHVÍLI UŽ CHLAPEC ROZEZNÁVAL STRANY, SLUNCE A V DÁLCE LIDI NA CESTĚ. RADOST OBOU BYLA NESMÍRNÁ.

ZPRÁVA O UZDRAVENÍ SE VELMI RYCHLE ROZŠÍŘILA PO KRAJI A LIDÉ ZAČALI PŘICHÁZET NA TATO MÍSTA VE STÁLE VĚTŠÍM POČTU. ZÁHY SE ZDE KONALA I PRVNÍ POUŤ. NA MÍSTĚ OBRÁZKU BYLA POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLE, Z JEJÍCHŽ ZÁKLADŮ VYTÉKAL PRAMEN LÉČIVÉ VODY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?