KŘÍŽOVÁ CESTA V JAVORNICI

KŘÍŽOVÁ CESTA V JAVORNICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

BEZEJMENNÁ KAPLE SE STUDÁNKOU V LESE NAD JAVORNICÍ

OLTÁŘ V KAPLIČCE NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

I VELKÁ OBEC JAVORNICE NEDALEKO RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU SE MŮŽE POCHLUBIT SVOU KŘÍŽOVOU CESTOU. VES JE ZNÁMÁ HLAVNĚ LETNÍMI POBYTY ZNÁMÉHO ČESKÉHO MALÍŘE VOJTĚCHA SEDLÁČKA A JEHO PANÍ MARIE SEDLÁČKOVÉ, ROZENÉ SERBOUSKOVÉ. OBA ZDE VE SVÉM DOMKU ČERPALI INSPIRACI PRO SVOJI TVORBU, ON PRO SVÉ MIMOŘÁDNÉ OBRAZY, ONA PRO SVÉ KRAJKY. OBA UMĚLCI ZDE DODNES MAJÍ SVOU PAMĚTNÍ SÍŇ.

PROSTÁ KŘÍŽOVÁ CESTA SE OBTÁČÍ NADE VSÍ V LESE KOLEM BEZEJMENNÉ KAPLE SE STUDÁNKOU A UKAZUJE NÁM, ŽE I V TÉ JEDNODUCHOSTI A SKROMNOSTI LZE NALÉZT KRÁSU MÍSTA A KLIDNÉ CHVÍLE K ZAMYŠLENÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA DĚLÁ V LESE CELKEM PRAVIDELNÝ KRUH

OBRÁZKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY JSOU ULOŽENY VE VELICE PĚKNÝCH KAPLICÍCH

MOC HEZKÁ PRÁCE!

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?