KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ Z ROKU 1889 V ÚDOLÍ DŘÍZNA

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘEPYCHÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘEPYCHY


ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLA VYBUDOVÁNA V ROCE 1891

OBEC PŘEPYCHY NAJDEME ASI NA POLOVIČNÍ CESTĚ MEZI TŘEBECHOVICEMI POD OREBEM A OPOČNEM. V BLÍZKOSTI OBCE, NA MÍSTĚ PŮVODNĚ ZVANÉM KŘÍŽOVKA /PODLE KŘÍŽE, KTERÝ ZDE STÁVAL/, NALEZNEME PRAMEN VODY S ÚDAJNĚ LÉČIVÝMI A ZÁZRAČNÝMI ÚČINKY. U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ PANOVÁNÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. V ROCE 1889 BYLA NA MÍSTĚ VYSTAVĚNA KAPLE A BYLA ZASVĚCENA PANNĚ MARII LURDSKÉ. MÍSTO SE ZAČALO NAZÝVAT DŘÍZNA A STALO SE PRO CELOU OBLAST DŮLEŽITÝM A ZNÁMÝM POUTNÍM MÍSTEM.

SEDMÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

DETAIL JEDNOHO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

ČTRNÁCT ZDĚNÝCH KAPLIČEK V NOVOROMÁNSKÉM SLOHU JE POSTAVENO Z CIHEL A Z PŘEDNÍ STRANY JE ZDOBENO PILASTRY V PODOBĚ ANTICKÝCH SLOUPŮ. UPROSTŘED NICH JSOU ZASKLENÉ VÝKLENKY, POD KTERÝMI SE SKRÝVAJÍ RELIÉFY JEDNOTLIVÝCH SCÉN POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ VELKÝM OBLOUKEM PŘILEHLÝM LESEM A KONČÍ BOŽÍM HROBEM VYTESANÝM VE SKÁLE. JEJÍ STAVBOU BYL POVĚŘEN JOSEF KREJČÍK Z PRAHY. AREÁL BYL POSTAVEN Z DARŮ VĚŘÍCÍCH A Z INICIATIVY PŘEPYŠSKÉHO KAPLANA, DŮSTOJNÉHO PÁNA ALOISE MÁDRA, KTERÉMU ZDE VĚŘÍCÍ POZDĚJI POSTAVILI POMNÍK. NA PŘELOMU TISÍCILETÍ BYL AREÁL DOPLNĚN MODERNĚ POJATOU KOVOVOU PLASTIKOU PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, JEJÍMŽ AUTOREM JE JAN JEŽEK Z BOLEHOŠŤSKÉ LHOTY, V ROCE 2001 BYL VYBUDOVÁN DŘEVĚNÝ ALTÁNEK A V ROCE 2003 KRYTÉ PODIUM NA SLOUŽENÍ SLAVNOSTNÍCH MŠÍ SVATÝCH.

BOŽÍ HROB

KAPLIČKA SE SOŠKOU PANNY MARIE LURDSKÉ NAD STUDÁNKOU

POMNÍK DŮSTOJNÉHO PÁNA ALOISE MÁDRA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?