KAPLE SV. ANNY, POHLED ZE SILNICE, SPOJUJÍCÍ ZDOBNICI A ŘÍČKY

KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZDOBNICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

KAPLE SV. ANNY Z ROKU 1787

OBEC ZDOBNICE JE HLAVNĚ ZNÁMÁ JAKO MÍSTO S DOBRÝMI REKREAČNÍMI PODMÍNKAMI, A TO JAK LETNÍMI, TAK HLAVNĚ TĚMI ZIMNÍMI. VŽDYŤ SOUSEDSTVÍ VELKÉHO LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA V ŘÍČKÁCH DÁVÁ SPOUSTU MOŽNOSTÍ. UPROSTŘED HORSKÉ VSI STOJÍ KOSTEL KRISTA DOBRÉHO PASTÝŘE, POZDNĚ BAROKNÍ STAVBA, POSTAVENÁ ZEDNÍKEM J. SCHUBERTEM V LETECH 1788 – 1789.

KŘÍŽOVÁ CESTA S KŘÍŽEM, KTERÝ PŘEDSTAVUJE KALVÁRII

KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA PÍSKOVCOVÝMI SLOUPKY

ZDOBNICE VŠAK MÁ I SVOU KŘÍŽOVOU CESTU. NAJDEME JI U KAPLE SV. ANNY, KTERÁ JE DOBŘE VIDITELNÁ ZE SILNIČKY SPOJUJÍCÍ ZDOBNICI PRÁVĚ S ŘÍČKAMI. KAPLE BYLA POSTAVENA V ROCE 1787 A POZDĚJI K NÍ BYLA PŘISTAVĚNA I KŘÍŽOVÁ CESTA. TA SE NACHÁZÍ VE SVAHU NAD KAPLÍ A TVOŘÍ JI DVANÁCT KAMENNÝCH SLOUPKŮ S KAPLICEMI, VE KTERÝCH JSOU OBRÁZKY POSLEDNÍ CESTY.

BOŽÍ MUKA BYLA PŘENESENA OBCÍ ZDOBNICE K RENOVOVANÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ

VRCHOLOVÁ KAPLICE S PAŠIJOVÝM VÝJEVEM

KAPLE, PRAKTICKY ZCELA ZDEVASTOVANÁ ZA BÝVALÉ ÉRY, BYLA PO ROCE 2000 OPRAVENA A TO ZCELA Z PENĚZ BÝVALÝCH NĚMECKÝCH OBYVATEL OBCE. V ROCE 2003 BYLA OPRAVENA I KŘÍŽOVÁ CESTA. FINANČNÍ PROSTŘEDKY DAROVALI OPĚT BÝVALÍ NĚMEČTÍ OSADNÍCI V ČELE S ŽITAVSKÝM PROFESOREM PANEM RIESNEREM, KTERÝ SE V SOUSEDSTVÍ KAPLE A KŘÍŽOVÉ CESTY NARODIL. OBEC PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI NECHALA NA MÍSTO PŘEVÉST I BOŽÍ MUKA, KTERÁ DO TÉ DOBY CHÁTRALA NA OBECNÍM POZEMKU.

INTERIÉR KAPLE SV. ANNY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?