POUTNÍ MÍSTO HORA MATKY BOŽÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁLIKÁCH - DOLNÍ HEDČI

DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLIKÁCH II.

BAROKNÍ BRÁNA Z ROKU 1704;

ZDE ZAČÍNA 1.5 KM DLOUHÁ STROMOVÁ ALEJ K POUTNÍMU AREÁLU

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKOU A DOMINANTOU ŠIROKÉHO OKOLÍ KRÁLIK JE POUTNÍ MÍSTO HORA MATKY BOŽÍ, BAROKNÍ KOMPLEX SESTÁVAJÍCÍ Z POUTNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A KLÁŠTERA. Z MĚSTA KRÁLIK K NĚMU VEDE PŮLDRUHÉHO KILOMETRU DLOUHÁ ALEJ, NA JEJIMŽ POČÁTKU JE BAROKNÍ BRÁNA POSTAVENÁ ROKU 1704 SE ČTYŘMI PÍSKOVCOVÝMI SOCHAMI – PROROKEM IZIÁŠEM, KRÁLEM DAVIDEM A EVANGELISTY LUKÁŠEM A JANEM.

VE STEJNÉ DOBĚ JAKO BYLA POSTAVENA BAROKNÍ BRÁNA, BYLO VYBUDOVÁNO OSM ŠESTIBOKÝCH KAPLÍ, KTERÉ SPOJILY MĚSTO S KLÁŠTEREM. O ROK POZDĚJI, V ROCE 1705, BYLA CELÁ CESTA POPRVÉ VYSÁZENA LISTNATÝMI STROMY. KAPLIČKY OBSAHOVALY DŘEVOŘEZBY S MOTIVY PAŠIJOVÉ CESTY OD NEZNÁMÉHO ŽÁKA SOCHAŘE MATYÁŠE BRAUNA. V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ BYLY ŘEZBY ZDEVASTOVÁNY, ALE KNĚŽÍM SE JE PODAŘILO ZACHRÁNIT A UKRÝT DO KLÁŠTERA. JE S PODIVEM, ŽE SE PODAŘILO V LETECH 1970 – 1980 SOCHY ZRESTAUROVAT A UMÍSTIT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE VE VRACLAVI U VYSOKÉHO MÝTA.

OSM KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VEDE POUTNÍKY Z KRÁLIK KE KLÁŠTERNÍMU KOMPLEXU

PŮVODNĚ BYLY V KAPLÍCH DŘEVOŘEZBY VYTVÁŘEJÍCÍ PAŠIJOVÉ SCÉNY

OD NEZNÁMÉHO ŽÁKA SOCHAŘE MATYÁŠE BRAUNA;

SOCHY JSOU DNE VYSTAVENY V KOSTELE SV. MIKULÁŠE VE VRACLAVI U VYSOKÉHO MÝTA

POUTNÍ MÍSTO HORA MATKY BOŽÍ BYLO POSTAVENO NA VRCHU, KTERÝ SE PŮVODNĚ NAZÝVAL LYSÁ HORA. TA SE STALA KONCEM 17. STOLETÍ CÍLEM POUTNÍKŮ. Z PŮVODNÍHO ZÁMĚRU VYBUDOVAT NA VRCHOLU POUTNÍ KAPLI BYLO UPUŠTĚNO A NA MÍSTO TOHO ZDE NECHAL KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP TOBIÁŠ JAN BECKER POSTAVIT V LETECH 1696 – 1700 POUTNÍ KOSTEL. JDE O TROJLODNÍ BAZILIKU SE DVĚMA ČTYŘBOKÝMI VĚŽEMI V PRŮČELÍ, KE KTERÉ BYL V LETECH 1701 – 1704 PŘISTAVĚN ČTYŘKŘÍDLÝ AMBIT A ZA NÍM V LETECH 1706 – 1710 BUDOVA KLÁŠTERA SERVITŮ, POZDĚJI REDEMPTORISTŮ. DNES JE KLÁŠTER VE SPRÁVĚ SESTER NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE. INTERIÉR POUTNÍHO KOSTELA JE VYZDOBEN V PSEUDORENESANČNÍM SLOHU, SOCHY A OLTÁŘE JSOU ŘEZÁNY Z LIMBOVÉHO DŘEVA. UPROSTŘED HLAVNÍHO OLTÁŘE VISÍ MILOSTNÝ OBRAZ PANNY MARIE SNĚŽNÉ V ŘÍMĚ ZE 17. STOLETÍ, KTERÝ JE POUTNÍKŮM PŘEDSTAVOVÁN POUZE PŘI VÝZNAMNÝCH MŠÍCH. OBRAZ SE ZACHOVAL JAKO JEDINÝ PO DEVASTUJÍCÍM POŽÁRU KOSTELA V ROCE 1846.

POUTNÍ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

HLAVNÍ VCHOD DO AMBITŮ KLÁŠTERA VEDE PŘÍMO ZE STROMOVÉ ALEJE

UPROSTŘED NÁDVOŘÍ STOJÍ KAPLE SVATÝCH SCHODŮ – NAPODOBENINA SCHODIŠTĚ Z HRADU ANTONIA V JERUZALÉMĚ, KDE PO NĚM KRÁČEL ZMUČENÝ JEŽÍŠ KRISTUS. VE 4. STOLETÍ PŘEVEZLI KŘESŤANÉ SCHODIŠTĚ DO ŘÍMA, DO NOVĚ POSTAVENÉ KAPLE SANTA SCALA.

NÁDVOŘÍ OBEPÍNAJÍ AMBITY KŘÍŽOVÉ CHODBY. ZDI CHODEB JSOU ZDOBENY OBRAZY S BIBLICKÝMI VÝJEVY, V ROZÍCH JSOU VESTAVĚNY BAROKNÍ OLTÁŘE. HLAVNÍ VCHOD DO AMBITŮ VEDE PŘÍMO ZE ZMIŇOVANÉ STROMOVÉ ALEJE.

INTERIÉR KAPLE SVATÝCH SCHODŮ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?