KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENICKÉM ŠENOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAMENICKÝ ŠENOV

KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENICKÉM ŠENOVĚ BYLA DŘÍVE SOUČÁSTÍ ROZSÁHLÉHO MAJETKU RODINY MLYNÁŘE KREIBICHA. STARÝ STATEK PŘEZDÍVANÝ STARÁ RYCHTA NEBO TAKÉ STARÝ SOUD, BAROKNÍ MLÝN S RYBNÍČKEM, DRUHÝ STATEK, KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KŘÍŽOVÁ CESTA S BOŽÍM HROBEM, VÝKLENKOVÁ KAPLE SVATÉ TROJICE A DVĚ BOŽÍ MUKA V POLÍCH TVOŘILY V NÁDHERNÉM PANORAMATU PÍSKOVCOVÝCH SKAL UCELENÝ DUCHOVNĚ ESTETICKÝ KOMPLEX, VYBUDOVANÝ BĚHEM NĚKOLIKA STALETÍ JEDINOU RODINOU, JEJICHŽ POTOMCI PŮSOBÍ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ DODNES.

ROKU 1846 BYLA NA NÁKLADY FRANZE KREIBICHA POSTAVENA KAPLE, KTERÁ BYLA DNE 14. ZÁŘÍ TOHO ROKU VYSVĚCENA NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. ROKU 1849 NECHAL KREIBICH S POMOCÍ NĚKOLIKA DOBRODINCŮ KAPLI ROZŠÍŘIT A VYBAVIT MENŠÍMI VARHANY A VŠÍM VYBAVENÍM K BOHOSLUŽEBNÝM ÚKONŮM. KAPLE BYLA OPĚTOVNĚ VYSVĚCENA 26. KVĚTNA 1850 O SVÁTKU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. KAPLE SLOUŽILA AŽ DO ROKU 1974, KDY BYLA NA JAŘE NÁHLE S POVOLENÍM MNV ZBOURÁNA A TO ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU KE STAVBĚ GARÁŽE. VEŠKERÉ VYBAVENÍ BYLO ZNIČENO NEBO ROZKRADENO.

FRANZ KREIBICH PRAVDĚPODOBNĚ NECHAL TAKÉ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ (1865) VYBUDOVAT KŘÍŽOVOU CESTU S VYTESANÝM BOŽÍM HROBEM. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLA MALOVÁNA NA PLÁTNĚ A UPEVNĚNÁ V OBLOUKOVÝCH DŘEVĚNÝCH RÁMECH, KTERÉ BYLY PRAVDĚPODOBNĚ TRVALE UMÍSTĚNY V KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. NA SVATÝ TÝDEN O VELIKONOCÍCH BYLY OBRAZY ZAVĚŠENY NA STROMY A DO DVOU VYTESANÝCH NIK PŘI BOŽÍM HROBĚ. O ROK POZDĚJI, TEDY V ROCE 1866 ZDE EDUARD WINDLICH VYTVOŘIL SKALNÍ VÝKLENEK S OBRAZEM ULOŽENÍ KRISTA DO HROBU MALOVANÝM NA PLECHU.

PO SMRTI FRANZE KREIBICHA V ROCE 1891 BYL VYKÁCEN PŘILEHLÝ LES A KŘÍŽOVÁ CESTA TAK PRAKTICKY ZANIKLA. JEJÍ ZBYTKY ZACHRÁNIL STŘELECKÝ SPOLEK Z DOLNÍHO KAMENICKÉHO ŠENOVA, KTERÝ ZA PŘISPĚNÍ DÁRCŮ SHROMÁŽDIL V ROCE 1896 PENÍZE NA OBNOVU MÍSTA. DALŠÍ OPRAVY SE KŘÍŽOVÁ CESTA DOČKALA NA POČÁTKU 30 LET. PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE VŠAK BYLO MÍSTO PONECHÁNO SVÉMU OSUDU A UPADLO V ZAPOMNĚNÍ. KAPLE BYLA ZBOŘENA, PO KŘÍŽOVÉ CESTĚ ZŮSTALY POUZE PRÁZDNÉ SKALNÍ VÝKLENKY. AŽ V ROCE 2008 SE OBNOVY MÍSTA UJALO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA VÝSLUNÍ Z KAMENICKÉHO ŠENOVA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNA V ROCE 2011.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?