BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA HOSTÝNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVATÉM HOSTÝNĚ I.

DUCHOVNÍ SPRÁVA SVATÝ HOSTÝN

PRVÁ DVĚ ZASTAVENÍ STARÉ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VYSTAVĚNA JAKO PROSTOROVÉ KAPLE

 

 

ZASTAVENÍ XI. AŽ XIII. JSOU TVOŘENA OPĚT PROSTOROVÝMI KAPLEMI,

Z NICHŽ KAŽDÁ MÁ JINOU PODOBU

HOSTÝNSKÁ HORA NEBYLA JURKOVIČOVI CIZÍ. V DOBĚ SVÉHO PŮSOBENÍ NA VSETÍNĚ SE STAL VALAŠSKÝM ARCHITEKTEM. V BLÍZKÉ RUSAVĚ NAŠEL ÚTOČIŠTĚ A ÚKRYT PŘED MAĎARY U PASTORA DANIELA SLOBODY UŽ JEHO DĚDA SAMUEL, POZDĚJI I KMOTR HURBAN A MATKA EMILIE. ON SÁM BYL VYCHOVÁN V EVANGELICKÉ RODINĚ A HLUBOKÁ VÍRA MU VYDRŽELA CELÝ ŽIVOT. PŘESTO NAVRHL A VYPROJEKTOVAL MNOHO KRÁSNÝCH STAVEB NA POUTNÍCH MÍSTECH KATOLÍKŮ.

NA POČÁTKU 20. STOLETÍ PŘICHÁZÍ NOVÁ DOBA, OBDOBÍ SECESE, VZNIKÁ TZV. KATOLICKÁ MODERNA, JEJÍMŽ ORGÁNEM BYLA MORAVSKÁ REVUE NOVÝ ŽIVOT. TOTO NOVÉ OVZDUŠÍ, PŘEJÍCÍ UMĚNÍ ZPŮSOBILO, ŽE V ROCE 1903 BYL NA HOSTÝN PŘIZVÁN UMĚLEC NEJPOVOLANĚJŠÍ – DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ (1868 – 1947), PROSLULÝ JIŽ SVÝMI „NÁRODNÍMI POHÁDKAMI“ NA PUSTEVNÁCH.

POZVÁNÍ JURKOVIČE PŘEDZNAMENALA VÝSTAVBA PRVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. JIŽ NA KONCI DEVADESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ UZNÁVÁ PÁTER CIBULKA NEZBYTNOST VYBUDOVÁNÍ VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. V ROCE 1900 BYL POSVĚCEN JEJÍ ZÁKLADNÍ KÁMEN. STAVBU KAPLÍ PROVÁDĚL STAVITEL OTTO ZEMAN A OBRAZY ZHOTOVIL MALÍŘ (KAREL?) ŽŮREK.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA DOKONČENA A V ZÁPĚTÍ POSVĚCENA V ROCE 1902. BYLA TO CESTA KLASICISTNÍ, KTERÁ NAVAZOVALA NA SARKANDROVKU A POSTUPOVALA SMĚREM DOLŮ, K ROZHLEDNĚ. V UMĚLECKÝCH KRUZÍCH VŠAK NEBYLA TATO KŘÍŽOVÁ CESTA PŘIJATA S NADŠENÍM. PSALO SE O TOM, JAK „POSKROVNU JE UMĚNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ,“ A DÁLE, ŽE „CELÉ TÉMĚ SVATÉHO HOSTÝNA SE ZNEŠVAŘUJE NEVKUSNÝMI KAPLIČKAMI“. MATICE NA TYTO VÝTKY REAGOVALA, PROTOŽE I JEJÍ SNAHOU BYLO, ABY SE HOSTÝN ZASKVĚL MODERNÍM SLOVANSKÝM UMĚNÍM.

PROTO SE VÝBOR ROZHODL POVĚŘIT DUŠANA JURKOVIČE VYPRACOVÁNÍM GENERÁLNÍHO SITUAČNÍHO PLÁNU NEJEN NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, ALE I VŠECH BUDOUCÍCH STAVEB NA SVATÉM HOSTÝNĚ. V ROCE 1904 PŘEDLOŽIL JURKOVIČ HOTOVÉ PLÁNY, KTERÉ BYLY JEDNOMYSLNĚ PŘIJATY A ROZHODNUTO, ŽE VEŠKERÉ STAVEBNÍ DĚNÍ NA HOSTÝNĚ BUDE ŘÍDIT SÁM JURKOVIČ. TÍM SE MĚLO PŘEDEJÍT RŮZNÝM NEŠVARŮM Z MINULOSTI, JAKO NAPŘ. HYZDÍCÍM KRÁMKŮM „VYBUJELÝM JAKO PŘÍŽIVNÉ HOUBY PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ“.

PŘEVZATO Z BROŽURKY „SVATÝ HOSTÝN – JURKOVIČOVA KŘÍŽOVÁ CESTA“,

KTERÁ BYLA VYDÁNA MATICÍ SVATOHOSTÝNSKOU V ROCE 2011

DALŠÍCH OSM ZASTAVENÍ JE V PODOBĚ NOVOKLASICISTNÍCH EDIKUL S TROJÚHELNÝM ŠTÍTEM

AUTOREM PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ JE MALÍŘ ŽŮREK

POSLEDNÍM ZASTAVENÍM JE ROTUNDA U HŘBITOVA,

KTERÁ JE SPOLEČNÁ PRO OBĚ KŘÍŽOVÉ CESTY – STAROU I JURKOVIČOVU

V ROTUNDĚ NALEZNEME PLASTIKU „KLADENÍ DO HROBU“

OD OLOMOUCKÉHO SOCHAŘE R. DOLEŽALA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?