BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA HOSTÝNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVATÉM HOSTÝNĚ I.

DUCHOVNÍ SPRÁVA SVATÝ HOSTÝN

PRVÁ DVĚ ZASTAVENÍ STARÉ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VYSTAVĚNA JAKO PROSTOROVÉ KAPLE

HOSTÝNSKÁ HORA NEBYLA JURKOVIČOVI CIZÍ. V DOBĚ SVÉHO PŮSOBENÍ NA VSETÍNĚ SE STAL VALAŠSKÝM ARCHITEKTEM. V BLÍZKÉ RUSAVĚ NAŠEL ÚTOČIŠTĚ A ÚKRYT PŘED MAĎARY U PASTORA DANIELA SLOBODY UŽ JEHO DĚDA SAMUEL, POZDĚJI I KMOTR HURBAN A MATKA EMILIE. ON SÁM BYL VYCHOVÁN V EVANGELICKÉ RODINĚ A HLUBOKÁ VÍRA MU VYDRŽELA CELÝ ŽIVOT. PŘESTO NAVRHL A VYPROJEKTOVAL MNOHO KRÁSNÝCH STAVEB NA POUTNÍCH MÍSTECH KATOLÍKŮ.

NA POČÁTKU 20. STOLETÍ PŘICHÁZÍ NOVÁ DOBA, OBDOBÍ SECESE, VZNIKÁ TZV. KATOLICKÁ MODERNA, JEJÍMŽ ORGÁNEM BYLA MORAVSKÁ REVUE NOVÝ ŽIVOT. TOTO NOVÉ OVZDUŠÍ, PŘEJÍCÍ UMĚNÍ ZPŮSOBILO, ŽE V ROCE 1903 BYL NA HOSTÝN PŘIZVÁN UMĚLEC NEJPOVOLANĚJŠÍ – DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ (1868 – 1947), PROSLULÝ JIŽ SVÝMI „NÁRODNÍMI POHÁDKAMI“ NA PUSTEVNÁCH.

ZASTAVENÍ XI. AŽ XIII. JSOU TVOŘENA OPĚT PROSTOROVÝMI KAPLEMI,

Z NICHŽ KAŽDÁ MÁ JINOU PODOBU

DALŠÍCH OSM ZASTAVENÍ JE V PODOBĚ NOVOKLASICISTNÍCH EDIKUL S TROJÚHELNÝM ŠTÍTEM

V ROCE 1902 BYLA TOTIŽ DOKONČENA A POSVĚCENA PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, KLASICISTNÍ, KTERÁ NAVAZOVALA NA SARKANDROVKU A POSTUPOVALA SMĚREM DOLŮ, K ROZHLEDNĚ. V UMĚLECKÝCH KRUZÍCH NEBYLA TATO KŘÍŽOVÁ CESTA PŘIJATA S NADŠENÍM. PSALO SE O TOM, JAK „POSKROVNU JE UMĚNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ,“ A DÁLE, ŽE „CELÉ TÉMĚ SVATÉHO HOSTÝNA SE ZNEŠVAŘUJE NEVKUSNÝMI KAPLIČKAMI“. MATICE NA TYTO VÝTKY REAGOVALA, PROTOŽE I JEJÍ SNAHOU BYLO, ABY SE HOSTÝN ZASKVĚL MODERNÍM SLOVANSKÝM UMĚNÍM.

AUTOREM PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ JE MALÍŘ ŽŮREK

PROTO SE VÝBOR ROZHODL POVĚŘIT DUŠANA JURKOVIČE VYPRACOVÁNÍM GENERÁLNÍHO SITUAČNÍHO PLÁNU NEJEN NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, ALE I VŠECH BUDOUCÍCH STAVEB NA SVATÉM HOSTÝNĚ. V ROCE 1904 PŘEDLOŽIL JURKOVIČ HOTOVÉ PLÁNY, KTERÉ BYLY JEDNOMYSLNĚ PŘIJATY A ROZHODNUTO, ŽE VEŠKERÉ STAVEBNÍ DĚNÍ NA HOSTÝNĚ BUDE ŘÍDIT SÁM JURKOVIČ. TÍM SE MĚLO PŘEDEJÍT RŮZNÝM NEŠVARŮM Z MINULOSTI, JAKO NAPŘ. HYZDÍCÍM KRÁMKŮM „VYBUJELÝM JAKO PŘÍŽIVNÉ HOUBY PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ“.

PŘEVZATO Z BROŽURKY „SVATÝ HOSTÝN – JURKOVIČOVA KŘÍŽOVÁ CESTA“,

KTERÁ BYLA VYDÁNA MATICÍ SVATOHOSTÝNSKOU V ROCE 2011

POSLEDNÍM ZASTAVENÍM JE ROTUNDA U HŘBITOVA,

KTERÁ JE SPOLEČNÁ PRO OBĚ KŘÍŽOVÉ CESTY – STAROU I JURKOVIČOVU

V ROTUNDĚ NALEZNEME PLASTIKU „KLADENÍ DO HROBU“

OD OLOMOUCKÉHO SOCHAŘE RUDOLFA DOLEŽALA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?