KŘÍŽOVÁ CESTA V DRAHOTUŠÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DRAHOTUŠE

DRAHOTUŠE, BÝVALÉ SAMOSTATNÉ MĚSTEČKO, OD ROKU 1976 SOUČÁST MĚSTA HRANIC. KŘÍŽOVÁ CESTA SE NACHÁZÍ V AREÁLU MÍSTNÍHO HŘBITOVA. PRVNÍ STAVBOU V TOMTO PROSTORU BYLA KAPLE SV. ANNY, KTERÁ BYLA POSTAVENA V ROCE 1732. JEDNÁ SE O JEDNOLODNÍ CENTRÁLNÍ STAVBU S PRAVOÚHLÝM PRESBYTÁŘEM A SAKRISTIÍ. OVÁLNÁ LOĎ JE ZAKLENUTA KOPULÍ SE STANOVOU STŘECHOU.

KOLEM ROKU 1800 BYLA KAPLE OBEHNÁNA OHRADNÍ ZDÍ Z LOMOVÉHO A SMÍŠENÉHO ZDIVA. DO ZDI BYLO VESTAVĚNO ČTRNÁCT PROSTOROVÝCH KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. PAŠIJOVÉ VÝJEVY JSOU MALOVÁNY NA PLECHU A ZASAZENY DO DŘEVĚNÝCH RÁMŮ. KAPLIČKY OTEVŘENY STLAČENÝM OBLOUKEM A V SOUČASNOSTI ZASTŘEŠENY PLECHEM, DŘÍVE POKRYTY ŠINDELEM. PŘI ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V ROCE 1894 BYLA SEVERNÍ STRANA  ZDI ODSTRANĚNA, A KAPLE ZŮSTALY STÁT VOLNĚ V PROSTORU HŘBITOVA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?