KŘÍŽOVÁ CESTA V CHOLINĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHOLINA

PRVNÍ ZMÍNKY O CHOLINĚ, RESP. POLNOSTECH V OKOLÍ DNEŠNÍ OBCE, POCHÁZEJÍ JIŽ Z ROKU 1141; V LETECH 1305 AŽ 1330 JE DOLOŽEN KOSTEL, KTERÝ MĚLI SPRAVOVAT PREMONSTRÁTI Z KLÁŠTERA HRADISKO U OLOMOUCE. LZE SE TEDY DOMNÍVAT, ŽE PŮVODNÍ KOSTEL VZNIKL NEJSPÍŠ NĚKDY VE 13. STOLETÍ JAKO ROMÁNSKÝ, POČÁTKEM 14. STOLETÍ BYL PŘESTAVĚN GOTICKY. PRÁVĚ Z TÉ DOBY JE PRESBYTÁŘ – DNES NEJSTARŠÍ ČÁST KOSTELA. NĚKDY POČÁTKEM 15. STOLETÍ ZÍSKAL CHRÁM SOŠKU PANNY MARIE S DĚŤÁTKEM, KE KTERÉ ZAČALI BRZY PROUDIT POUTNÍCI Z BLIŽŠÍHO I VZDÁLENĚJŠÍHO OKOLÍ A CHOLINA SE STALA AŽ DO VZNIKU POUTNÍHO MÍSTA NA SV. KOPEČKU HLAVNÍM HANÁCKÝM POUTNÍM MÍSTEM. ROKU 1605 BYL KOSTEL ROZŠÍŘEN O KAPLI SV. ANNY A RENESANČNĚ PŘESTAVĚN. V KOSTELNÍ KRYPTĚ BYLY POHŘBÍVÁNY OSOBY RŮZNÝCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ (JEJICH NÁHROBKY JSOU DNES UMÍSTĚNY V PRESBYTÁŘI - JANA PROČKA S MANŽELKOU A JEJICH DĚTÍ, JANA ZOUBKA AJ.). V DOBĚ TŘICETILETÉ VÁLKY BYL KOSTEL ZPUSTOŠEN ŠVÉDSKÝMI VOJÁKY, ABY BYL V ROCE 1661 SKROMNĚ OPRAVEN. DO DNEŠNÍ NOVOGOTICKÉ PODOBY BYL PŘESTAVĚN V LETECH 1859 – 1862; PŘESTAVBU PROVEDL MĚROTÍNSKÝ STAVITEL VINCENC VODIČKA. KOSTEL BYL POTÉ V ROCE 1867 OPĚTNĚ VYSVĚCEN.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?