KŘÍŽOVÁ CESTA VE STRAŽISKU

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STRAŽISKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STRAŽISKO

POUTNÍ KOSTEL ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

PŘESTOŽE OSADY STRAŽISKO, MALENY I RŮŽOV BYLY V RŮZNÝCH DOBÁCH SAMOSTATNÉ NEBO RŮZNĚ SPOJENY, VŠECHNY TŘI TVOŘILY VŽDY JEDNU FARNOST. POUTNÍ KOSTEL ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH JE POSTAVEN NA KOPCI V MÍSTĚ, KDE STÁVAL HRAD STRAŽIŠTĚ. JMÉNO HRADU MĚLO RŮZNÝ TVAR – KRUMBERK, GRÜNBERG, ZELENÁ HORA. JEHO ÚKOLEM BYLO STŘEŽIT OBCHODNÍ TRSTĚNICKOU NEBO POLSKOU CESTU Z POLSKA, PŘES OLOMOUC A KONICI DO PRAHY.

ERB OPATA KLÁŠTERA HRADISKO ROBERTA SANCIUSE

ROKU 1629 KOUPILI PANSTVÍ PREMONSTRÁTI Z KLÁŠTERA HRADISKO – OLOMOUC. V JEJICH VLASTNICTVÍ BYLO AŽ DO KONFISKACE V ROCE 1784. ROKU 1728 NA POPUD PREMONSTRÁNSKÉHO OPATA ROBERTA SANCIUSE BYL POSTAVEN KOSTEL. O TOM SVĚDČÍ JEHO ERB NAD HLAVNÍM VCHODEM DO KOSTELA. OPAT SANCIUS POCHÁZEL Z VIZOVIC, BYL ARCHIVÁŘEM KLÁŠTERA, A POZDĚJI, JIŽ JAKO OPAT, SE ZASLOUŽIL O VÝZDOBU BAZILIKY NA SVATÉM KOPEČKU. ZEMŘEL ROKU 1732. PRVNÍ BOHOSLUŽBA SE V KOSTELE KONALA O PRVNÍ NEDĚLI MĚSÍCE ZÁŘÍ ROKU 1729, KDY SE SLAVIL SVÁTEK ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH.

KOLEM KOSTELA JE 14 KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY, KTEROU NECHAL ZBUDOVAT V ROCE 1858 MAJITEL PANSTVÍ KAREL PŘÍZA, KTERÝ SE TAKÉ ZASLOUŽIL O ÚPRAVU PŘILEHLÉHO HŘBITOVA, NA KTERÉM SI NECHAL POSTAVIT RODINNOU HROBKU S KAPLÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. VELKÝM DOBRODINCE KOSTELA BYLA I JEHO MANŽELKA EMERENCIE PŘÍZOVÁ.

V ROCE 1895 DOPLNILA KŘÍŽOVOU CESTU JEŠTĚ LURDSKÁ JESKYNĚ A TO DÍKY PÁTERU FRANTIŠKU HŘÍBKOVI, KTERÝ JE POHŘBEN ROVNĚŽ NA ZDEJŠÍM HŘBITOVĚ. JAK JIŽ VÝŠE PSÁNO, KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT VĚTŠÍCH ZDĚNÝCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK S OBRAZY MALOVANÝMI NA PLECHU. TY JSOU DÍLEM PROSTĚJOVSKÉHO MALÍŘE JOSEFA VYJÍDÁČKA (VLASTNÍM POVOLÁNÍM ZEDNÍK).

INTERIÉR LURDSKÉ JESKYNĚ Z ROKU 1895

AUTOREM OBRAZŮ MALOVANÝCH NA PLECHU JE JOSEF VYJÍDÁČEK

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?