KŘÍŽOVÁ CESTA V BUKOVANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KYJOV

KŘÍŽOVÁ CESTA LUBOMÍRA JARCOVJÁKA V BUKOVANECH U KYJOVA, JE, ALESPOŇ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ, BEZPOCHYBY DÍLEM ZCELA OJEDINĚLÝM. POZORNOST K SOBĚ POUTÁ UŽ NETRADIČNÍMI VÝTVARNÝMI MATERIÁLY Z NICHŽ JE KONCIPOVÁNA, ALE I ZASAZENÍM DO PŘÍRODNÍHO RÁMCE; VE SVAŽITÉM TERÉNU, NA POMEZÍ LINIE LESA A POLÍ, S PRŮHLEDY DO ŠIROCE SE ROZBÍHAJÍCÍ ZVLNĚNÉ KRAJINY. PRÁVĚ DANÉ PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ – KULTURNÍ KRAJINA - SPOLUVYTVÁŘÍ JEJÍ MIMOŘÁDNOU ESTETICKOU A ETICKOU HODNOTU. VÝZNAMNOU ROLI PŘITOM ALE SEHRÁVÁ PŘEDEVŠÍM VNITŘNÍ OPODSTATNĚNOST SAMOTNÉHO UMĚLECKÉHO TVARU, DO NĚHOŽ JSOU JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ I CELEK KŘÍŽOVÉ CESTY FORMOVÁNY, JEHO HLUBOKÁ ZAKOTVENOST V JÁDRU AUTOROVY TVORBY. NEVŠEDNÍ JE OSTATNĚ TÉŽ ZPŮSOB JEJÍ REALIZACE, SPOLUPRÁCE UMĚLCE S INICIÁTOREM AKCE BÝVALÝM STAROSTOU BUKOVAN ZDEŇKEM SLOVÁČKEM A DALŠÍMI PŘÁTELI NEJENOM Z VÝTVARNÉ OBLASTI, ALE I S MIMOUMĚLECKÉ SFÉRY, KTERÁ TRVALA TÉMĚŘ CELÉ JEDNO DESETILETÍ.

TVŮRCE DÍLA ZLÍNSKÝ RODÁK LUBOMÍR JARCOVJÁK (1962) JE ABSOLVENTEM PEDAGOGICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY (1981–1987) A OBORU KONZERVÁTOR NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE GRAFICKÉ V PRAZE (1993–1994). NA ČESKÉ VÝTVARNÉ SCÉNĚ SE PROSAZOVAL OD POLOVINY OSMDESÁTÝCH LET, PŘEDEVŠÍM JAKO GRAFIK.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY REALIZOVAL UMĚLEC V INTENCÍCH SVÉ TVORBY Z TRADIČNÍCH I NETRADIČNÍCH UMĚLECKÝCH MATERIÁLŮ, BETONU, ŽELEZA, DŘEVA, SKLA A SYNTETICKÉ TRANSPARENTNÍ PRYSKYŘICE, KTERÉ NADAL PŮVODNÍMI TVARY. TY NOVĚ ZHODNOCUJÍ NEJENOM JEJICH PŘIROZENÉ VLASTNOSTI, ALE I MĚŘÍTKO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, S NÍMŽ VNITŘNĚ HARMONUJÍ. OSTATNĚ OBDOBNĚ SOUZNÍ TÉŽ S NADČASOVÝM NOVOZÁKONNÍM PŘÍBĚHEM, KTERÝ NEOTŘELE A PŮSOBIVĚ AKTUALIZUJÍ.

ZDROJ: LUDVÍK ŠEVEČEK, TEXT Z KATALOGU VYDANÉHO K VÝSTAVĚ V EVANGELICKÉM KOSTELE VE ZLÍNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYBUDOVÁNA V LETECH 1999 – 2009; 6. ČERVNA 2010 BYLA SLAVNOSTNĚ POSVĚCENA MSGRE. JOSEFEM HRDLIČKOU. INICIÁTOREM, ORGANIZÁTOREM A DONÁTOREM JE ZDENĚK SLOVÁČEK S RODINOU. AUTOREM KŘÍŽOVÉ CESTY JE SOCHAŘ A VÝTVARNÍK LUBOMÍR JARCOVJÁK ZE ZLÍNA.

NA SAMOTNÉM POČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY NALEZNEME U POLNÍ CESTY DO BUČOVIC KAPLIČKU SV. ANNY, KTERÁ ZDE BYLA POSTAVENA V ROCE 1995 A TO NA MÍSTĚ, KDE VŽDY VISEL OBRÁZEK SV. ANNY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?