KŘÍŽOVÁ CESTA VE VRACOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRACOV

DOMINANTOU MĚSTA VRACOVA JE KOSTEL SV. VAVŘINCE, RANĚ GOTICKÁ CÍRKEVNÍ STAVBA JE PRVNĚ ZMIŇOVÁNA VE 13. STOLETÍ. V PRŮBĚHU DOBY MNOHOKRÁT PŘESTAVOVÁN A PŘISTAVOVÁN AŽ DO DNEŠNÍ PODOBY.

KŘÍŽOVÁ CESTA SE ZAČALA BUDOVAT NA PODZIM ROKU 2003 V DOBĚ PŮSOBENÍ DUCHOVNÍHO SPRÁVCE ANTONA KASANA. VZNIKLA NA MÍSTĚ STARÉ ZÍDKY ODDĚLUJÍCÍ PROSTOR KOSTELA A FARNÍ ZAHRADY. KAŽDÁ ZE 14 KAPLIČEK SE SKLÁDÁ Z DŘÍKU A VRCHOLOVÉ KAPLICE S POSTRANNÍMI RAMENY, TAKŽE VÝSLEDNÉ DÍLO VYTVÁŘÍ PODOBU KŘÍŽE. KAPLICE JE OPATŘENA OTVOREM TVARU LOMENÉHO OBLOUKU, DO KTERÉHO JE VSAZENA VITRÁŽ S PAŠIJOVÝM VÝJEVEM. ZASTAVENÍ JSOU ZHOTOVENA Z UMĚLÉHO KAMENE A JEJICH AUTOREM JE PAN JAGOŠ Z VRACOVA. SKLENĚNÉ VITRÁŽE VYTVOŘIL SPOLEČNĚ SE SVOJÍ PANÍ MAREK TRIZULJAK, MALÍŘ, SKLÁŘ, FOTOGRAF, BRATISLAVSKÝ RODÁK, DNES ŽIJÍCÍ DLOUHÁ LÉTA V SENINCE U LITOVLE. CESTA BYLA DOKONČENA V ROCE 2004 A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BYL KOLEM NÍ VYBUDOVÁN CHODNÍK A PROVEDENA VÝSADBA.

 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?