KŘÍŽOVÁ CESTA VE VRACOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRACOV

KŘÍŽOVÁ CESTA VE VRACOVĚ SE NACHÁZÍ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE. VYBUDOVÁNA BYLA V LETECH 2003 – 2004, KDYŽ PODNĚT K JEJÍMU VZNIKU DAL VRACOVSKÝ FARÁŘ PAN ANTON KASAN. ZAJÍMAVÉ KAMENNÉ KŘÍŽE JSOU DOPLNĚNY BAREVNÝMI VITRÁŽEMI S PAŠIJOVÝMI MOTIVY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?