KŘÍŽOVÁ CESTA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDA NAD MORAVOU

OLŠANSKÉ HORY – KAMENNÁ KAPLE SV. MARTINA POCHÁZÍ Z 30. LET MINULÉHO STOLETÍ; V JEJÍM TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ NALEZNEME TURISTICKOU CHATU, KTEROU DONEDÁVNA OBHOSPODAŘOVALY SESTRY PREMONSTRÁTKY – CHARITA ZÁBŘEH. JEDNODUCHÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ BYLA OTEVŘENA V KVĚTNU ROKU 2013, SPOJUJE ZMIŇOVANOU KAPLI A OBEC HORNÍ STUDÉNKY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?