KŘÍŽOVÁ CESTA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH

KŘÍŽOVÁ CESTA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDA NAD MORAVOU

KOSTEL SV. LEONARDA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH

PŮVODNĚ MARIÁNSKÝ KOSTEL V HORNÍCH STUDÉNKÁCH, POSTAVEN ZÁHY PO ZALOŽENÍ OBCE V 15. STOLETÍ, SE STAL O STOLETÍ POZDĚJI KOSTELEM ČESKOBRATRSKÝM, POZDĚJI BYL ZASVĚCEN SV. LEONARDOVI, OCHRÁNCI DOBYTKA A VĚZŇŮ. PODLE SBĚRACÍ LISTINY ZE DNE 27. ČERVNA ROKU1651 BYL PŮVODNÍ KOSTEL UŽ TAK CHATRNÝ, ŽE OBČANÉ POSLALI JISTÉHO JAKUBA ROZBROJE SBÍRAT ALMUŽNY NA NOVÝ KOSTEL. NOVÝ KOSTEL BYL VYSTAVĚN V ROCE 1666. KOSTEL BYL ZPRVU TAK CHUDÝ, ŽE SE TU KNĚZ NEUDRŽEL. POZDĚJI, NAVŠTĚVOVÁN TISÍCI POUTNÍKY K SV. LEONARDU, ZBOHATL Z MILODARŮ A PRODEJE VOSKOVÝCH OBĚTIN TAK, ŽE DO NÁBOŽENSKÉHO FONDU, ZŘÍZENÉHO JOSEFEM II. V ROCE 1784, BYLO ODTUD DOVEZENO 9144 ZL. 45 KR. A FARÁŘ PAK DOSTÁVAL PLAT 300 ZL. ROČNĚ.

KOSTEL JE OBEHNÁN HŘBITOVNÍ ZDÍ S AMBITY

CELÝ KOSTEL JE OBEHNÁN PÁSMEM RENESANČNĚ – BAROKNÍCH AMBITŮ, KTERÉ BYLY POSTAVENY V ROCE 1734 (?).AMBITY CHRÁNILY POUTNÍKY PŘED NEPŘÍZNÍ POČASÍ PŘI PRAVIDELNÝCH POUTÍCH, O NICHŽ JE ZMÍNKA V GRUNTOVNÍ KNIZE JIŽ V ROCE 1620. PŘI NICH SEM V PROCESÍCH PŘICHÁZELO ROK CO ROK TISÍCE POUTNÍKŮ, A TO ZE ŠIROKÉ OBLASTI HŘEBEČSKA, ORLICKA A ŠUMPERSKA. TAK SE DĚLO AŽ DO ROKU 1941. V TOMTO ROCE SE TU SEŠLO BĚHEM POUTI TISÍCE LIDÍ; REGIERUNGSPRESIDENT DR. ZIPPELIUS Z OPAVY TOTO SETKÁNÍ POUTNÍKŮ NAHLÁSIL ŘÍŠSKÉMU MÍSTODRŽITELI HENLEINOVI JAKO DEMONSTRACI POD CÍRKEVNÍM PLÁŠTÍKEM, NAČEŽ KONÁNÍ POUTI BYLO ZAKÁZÁNO.

PŘED KOSTELEM STOJÍ ZA POZORNOST KLASICISTNÍ KŘÍŽ, KTERÝ NA ZADNÍ STRANĚ SOKLU NESE NÁPIS S POPISEM UDÁLOSTÍ SPOJENÝCH S NAPOLEONSKÝMI VÁLKAMI. KŘÍŽ BYL VZTYČEN V ROCE 1814 JAKO DÍK ZA JEJICH UKONČENÍ.

TEXT NA ZADNÍ STRANĚ KAMENNÉHO KŘÍŽE PŘED KOSTELEM

ASI DVA KILOMETRY OD HORNÍCH STUDÉNEK, V MALEBNÉM A TICHÉM MÍSTĚ, STOJÍ KAMENNÁ KAPLE SV. MARTINA. TA SPOLEČNĚ S VEDLEJŠÍM POUTNÍM DOMEM, BYLA VYSTAVĚNA V LETECH 1933-1936 PÁTEREM JINDŘICHEM VALOUCHEM, RODÁKEM Z NEDALEKÝCH OLŠAN. PÁTER VALOUCH KAPLI PLÁNOVAL A CHTĚL STAVĚT JIŽ DŘÍVE, NAKONEC VŠAK VELKÝM IMPULZEM PRO NĚJ BYLA VDĚČNOST ZA ZDÁRNÉ POSTAVENÍ KAPLE A SIROTČINCE V OLŠANECH. PROTOŽE SE SE STAVBOU ZAPOČALO NA SVÁTEK SV. MARTINA, BYLA Z VDĚČNOSTI K TOMUTO SVĚTCI KAPLE NA HORÁCH ZASVĚCENA PRÁVĚ JEMU.

KAPLE SV. MARTINA A POUTNÍ DŮM

KAPLE SV. MARTINA POSTAVENÁ V LETECH 1933 AŽ 1936

POUTNÍ DŮM VEDLE KAPLE UŽÍVALI ŘÁDOVÉ SESTRY A POUTNÍCI. BĚHEM TOTALITY SLOUŽIL DŮM JAKO REKREAČNÍ OBJEKT PODNIKU METRA ŠUMPERK A POTOM I JAKO REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍHO ÚSTAVU V OLŠANECH. PO NÁVRATU MAJETKU DO RUKOU SESTER PREMONSTRÁTEK SE O AREÁL STARALA FARNOST RUDA NAD MORAVOU A POZDĚJI AŽ DO ZÁŘÍ ROKU 2018 CHARITA ZÁBŘEH SPOLEČNĚ S FARNÍKY Z OLŠAN. V KVĚTNU TOHO ROKU BYL AREÁL CHATY A KAPLIČKY SV. MARTINA ČESKOMORAVSKOU PROVINCIÍ KONGREGACÍ SESTER PREMONSTRÁTEK NABÍDNUT K PRODEJI. V ŘÍJNU 2018 AREÁL NA OLŠANSKÝCH HORÁCH KOUPIL JUNÁK – SKAUTSKÉ STŘEDISKO SKALIČKA – ZÁBŘEH Z.S.

TŘETÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

Z HORNÍCH STUDÉNEK VEDE KE KAPLI KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ BYLA POŽEHNÁNA 12. KVĚTNA 2013. KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI V PODOBĚ DŘEVĚNÝCH KAPLIČEK S PAŠIJOVÝM OBRÁZKEM, USAZENÝCH NA VRCHOLU DŘEVĚNÉHO SLOUPKU. KRÁTKÝ TEXT DOPLŇUJE MOTIV SVATÉHO HUBERTA Z JEDNOHO ZE ZDEJŠÍCH STAVENÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA SLOUŽÍ POUTNÍKŮM OD ROKU 2013

KŘÍŽOVÁ CESTA NÁS Z HORNÍCH STUDÉNEK DOVEDE KE KAPLI SV. MARTINA

Z KŘÍŽOVÉ CESTY SE NABÍZEJÍ KRÁSNÉ VÝHLEDY NA PÁSMO HRUBÉHO JESENÍKU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?