KŘÍŽOVÁ CESTA V BLUDOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV

POUTNÍ AREÁL V LESÍCH NEDALEKO VSI POD VRCHEM HÁJ. KOLEM KOSTELA BOŽÍHO TĚLA JSOU ROZMÍSTĚNY JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTEROU V ROCE 1908 NECHAL POŘÍDIT SPOLEK SV. ROZÁLIE Z BLUDOVA. NA POUTNÍM MÍSTĚ DÁLE NAJDEME KAPLI PANNY MARIE LURDSKÉ S PRAMENEM VODY Z ROKU 1905, BOŽÍ MUKA A TZV. STONŮV KŘÍŽ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?