CELKOVÝ POHLED NA POUTNÍ AREÁL

KŘÍŽOVÁ CESTA V JAROMĚŘICÍCH U JEVÍČKA

ŘÍMSKOKATLICKÁ FARNOST JAROMĚŘICE U JEVÍČKA

KOSTEL VŠECH SVATÝCH V JAROMĚŘICÍCH - MÍSTNÍMI ZVANÝ "DOLNÍ KOSTEL"

DŮM PILÁTŮV - ÚVODNÍ RELIÉF KŘÍŽOVÉ CESTY

DRUHÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

JEŽÍŠ KRISTUS PŘIJÍMÁ KŘÍŽ

SEDM ZASTAVENÍ MÁ TOTO VELICE NETRADIČNÍ ZAKONČENÍ PYLONU

VSTUPNÍ ČÁST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NA KALVÁRII

MEZI VĚŽIČKAMI HLAVNÍHO VCHODU DO AREÁLU JE SOUSOŠÍ "EJHLE ČLOVĚK"

KAPLE HROMU PANNY MARIE NA NÁDVOŘÍ POUTNÍHO AREÁLU

KAPLE BOŽÍHO HROBU NA NÁDVOŘÍ POUTNÍHO AREÁLU

TZV. KÁMEN POMAZÁNÍ TĚLA KRISTOVA NA NÁDVOŘÍ POUTNÍHO AREÁLU - BÝVALÉM HŘBITOVĚ

KNĚŽSKÁ REZIDENCE - FARA

TZV. ZPOVĚDNÍ KAPLE S BOČNÍ LORETÁNSKOU KAPLÍ PANNY MARIE USTAVIČNÉ POMOCI

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?