KŘÍŽOVÁ CESTA VE VENDOLÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VENDOLÍ

BAROKNÍ FARNÍ KOSTEL SV. ONDŘEJE VE VENDOLÍ JE OBKLOPEN OBECNÍM HŘBITOVEM. V JEHO OHRADNÍ ZDI JSOU VYZDĚNY OBLOUKOVITĚ SKLENUTÉ VÝKLENKY, DO KTERÝCH JSOU ZASAZENY PÍSKOVCOVÉ (?) NOVORENESANČNÍ RELIÉFY KŘÍŽOVÉ CESTY Z 2. POL. 19. STOLETÍ. 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?