KŘÍŽOVÁ CESTA VE VENDOLÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VENDOLÍ

POZDNĚ GOTICKÝ FARNÍ KOSTEL SV. ONDŘEJE VE VENDOLÍ BYL POSTAVEN NA POČÁTKU 16. STOLETÍ. VE STOLETÍ SEDMNÁCTÉM A OSMNÁCTÉM BYL PŘESTAVĚN A BAROKNĚ UPRAVEN. PŘED VSTUPNÍ BRÁNOU HŘBITOVA, KTERÝM JE KOSTEL OBKLOPEN, STOJÍ ZAJÍMAVÝ SLOUP IMMACULATY Z ROKU 1719 A KAMENNÝ KŘÍŽ Z ROKU 1778. V OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA JSOU VYZDĚNY SEGMENTOVITĚ SKLENUTÉ VÝKLENKY, DO KTERÝCH JSOU ZASAZENY PÍSKOVCOVÉ (?) NOVORENESANČNÍ RELIÉFY KŘÍŽOVÉ CESTY Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ. RELIÉFY JSOU PO STRANÁCH A V HORNÍ ČÁSTI ZDOBENY VLISY A GEOMETRICKÝMI TVARY, VE SPODNÍ ČÁSTI, POD RELIÉFEM, JSOU NĚMECKÉ NÁPISY POPISUJÍCÍ PŘÍSLUŠNOU PAŠIJOVOU SCÉNU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?