KŘÍŽOVÁ CESTA ZE STARÉHO MĚSTA

U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ NA VELEHRAD

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELEHRAD

POUTNÍ CESTA RŮŽENCE SPOJUJE VELKOMORAVSKÝ VELIGRAD (STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ) S VELEHRADEM, KTERÝ SE STAL V PRŮBĚHU DĚJIN NOSITELEM CYRILOMETODĚJSKÉ TRADICE. MYŠLENKA NA JEJÍ VYBUDOVÁNÍ VZNIKLA JAKO ODEZVA NÁVŠTĚVY PAPEŽE JANA PAVLA II. NA VELEHRADĚ. TEHDY DOŠLO K SOUSTŘEDĚNÉ SNAZE VRÁTIT POUTNÍMU MÍSTU JEHO VÝZNAM A DÁLE HO OBOHATIT O SOUČASNÉ VÝZVY. CESTA MÁ BÝT PŘÍPRAVOU, VSTUPNÍ BRÁNOU K OBNOVĚ DUŠE ČLOVĚKA, SPOLEČNOSTI, KRAJINY. ČAS CESTY JE TAK NAVRÁCEN SVÉMU LIDSKÉMU ROZMĚRU, JE MĚŘEN KROKEM A MODLITBOU. KRAJINA, KTEROU CESTA VEDE, DOSTÁVÁ HLUBŠÍ SMYSL. POUTNÍ MÍSTO SE OPĚT STÁVÁ OČEKÁVANÝM CÍLEM, VYVRCHOLENÍM ÚSILÍ CESTY A SOUSTŘEDĚNÍ MODLITBY.

OPORU PRO ZVÝRAZNĚNÍ MARIÁNSKÉ ZBOŽNOSTI MŮŽEME SPATŘOVAT V ZASVĚCENÍ BAZILIKY. NA VELEHRAD VŠAK NEVEDE POUZE JEDNA CESTA. TOTO POUTNÍ MÍSTO JE VNÍMÁNO JAKO KŘIŽOVATKA CEST, KULTUR VÝCHODU A ZÁPADU. BAZILIKA NENÍ ZASVĚCENA POUZE PANNĚ MARII, ALE SPOLUPATRONY JSOU SVATÍ CYRIL A METODĚJ. V BUDOUCNU BY TEDY MĚL BÝT SPOJEN VELEHRAD S HOROU SV. KLIMENTA, TRADOVANÝM MÍSTEM PŮSOBENÍ SOLUŇSKÝCH BRATŘÍ, DALŠÍ CESTOU, KTERÁ BUDE MÍT CYRILOMETODĚJSKÝ CHARAKTER. Z VELEHRADU MÍŘÍ OD ČERVNA 2008 POUTNICKÁ STEZKA TAKÉ NA SV. HOSTÝN.

POUTNÍ CESTA RŮŽENCE VEDE ČÁSTEČNĚ PO TRASE CESTY PŮVODNÍ, ZRUŠENÉ V DOBĚ TOTALITY. ZAČÍNÁ ZA ŽELEZNIČNÍ TRATÍ U STARÉHO MĚSTA A POKRAČUJE DÁLE ÚDOLNÍ NIVOU POTOKA SALAŠKY. V MÍSTECH PŘED VELEHRADEM UHÝBÁ DO KONVENTNÍCH LUK A MÍŘÍ PŘÍMO NA STŘED PŘEKVAPIVĚ ODKRYTÉ, KRÁSNÉ SILUETY BAZILIKY. VE SVÉM PRŮBĚHU JE RYTMIZOVÁNA CELKEM DVACETI ZASTAVENÍMI RŮŽENCOVÉ MODLITBY. ÚVOD PŘEDSTAVUJE RADOSTNÝ RŮŽENEC, NÁSLEDUJE RŮŽENEC SVĚTLA, BOLESTNÝ RŮŽENEC A VYVRCHOLENÍM JE SLAVNÝ RŮŽENEC. KAŽDÉ ZASTAVENÍ SYMBOLIZUJE JEDNO TAJEMSTVÍ A JE ZPRACOVÁNO SOCHAŘSKY Z BOŽANOVSKÉHO PÍSKOVCE. TVAR NAVAZUJE NA TRADICE BOŽÍCH MUK V ČESKÉ A MORAVSKÉ KRAJINĚ - DVOUMETROVÝ HRUBĚ OPRACOVANÝ KVÁDR DŘÍKU VYNÁŠÍ KRYCHLOVITÝ, JEMNĚ ZPRACOVANÝ KAMENNÝ BLOK S TEXTEM A VYOBRAZENÍM. U ZRODU PROJEKTU STOJÍ MATICE VELEHRADSKÁ A NÁKLADY NA POŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ UHRADILI DÁRCI, JEJICHŽ JMÉNA JSOU VYTESÁNA NA BOČNÍCH STRANÁCH JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ. PENĚŽNÍMI DARY PROJEKT PODPOŘILI NAPŘÍKLAD OLOMOUČTÍ BISKUPOVÉ, TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO, ZLÍNSKÝ KRAJ, KONGREGACE SESTER CYRILA A METODĚJE ČI POUTNÍCI Z HORÁCKA A VELKÉHO MEZIŘÍČÍ.

AUTORY PROJEKTU POUTNÍ CESTY JSOU ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT A ING. ARCH. PETR TODOROV Z BRNĚNSKÉHO ATELIERU TIŠNOVKA. AUTOREM VÝTVARNÝCH NÁVRHŮ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JE ZNÁMÝ BRNĚNSKÝ VÝTVARNÍK MILIVOJ HUSÁK. KAMENICKÝMI PRACEMI BYL POVĚŘEN JOSEF KOZEL Z KLEPAČOVA U BLANSKA.

V NEDĚLI 13. 6. 2010 BYLA POUTNÍ CESTA RŮŽENCE ZA ÚČASTI OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA POŽEHNÁNA. BĚHEM SLAVNOSTI PROŠLI ÚČASTNÍCI CELOU CESTU A KAŽDÉ ZASTAVENÍ ARCIBISKUP POKROPIL A PAK SE U NĚHO JEHO DÁRCI MODLILI PŘÍSLUŠNÝ DESÁTEK ROZJÍMAVÝM ZPŮSOBEM Z BROŽURKY, KTEROU MATICE K ŽEHNÁNÍ VYDALA. U ZASTAVENÍ PĚŠÍCH POUTNÍKŮ SE MODLILI LATINSKY P. ROBERT BOESNER, BENEDIKTIN Z MARIA DREIEICHEN V RAKOUSKU A S FRANCOUZI ROBERTEM A CLAUDIÍ MESTELANOVÝMI ZE SDRUŽENÍ POUTNÍ CESTA KŘESŤANSKOU EVROPOU.

TEXT PŘEVZATÝ Z WEBOVÝCH STRÁNEK VELEHRADSKÉ FARNOSTI

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?