KŘÍŽOVÁ CESTA VE VYSOKÉM POLI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK

POVĚST PRAVÍ, ŽE SE NA MÍSTĚ DNEŠNÍ KAPLE ZJEVILA JEDNÉ PASAČCE PANNA MARIE, PATOU VYTLAČILA DŮLEK, ZE KTERÉHO VYPRÝŠTILA VODA. TATO VODA JE NEJEN CHUTNÁ, ALE PŘEDEVŠÍM MÁ LÉČIVOU MOC. BYL-LI NEMOCNÝ CHLAPEC, ŠEL KE STUDÁNCE OTEC, BYLO-LI NEMOCNÉ DĚVČE, VYPRAVILA SE KE STUDÁNCE MATKA. BYLO TŘEBA VYJÍT Z DOMU PŘED VÝCHODEM SLUNCE, S NIKÝM SE NESMĚLO PROMLUVIT, NEZASTAVOVAT SE, BYLO TŘEBA SE STÁLE MODLIT, NABRAT VODU A NA NEDALEKÉ HRUŠCE NECHAT KOŠILKU NEMOCNÉHO DÍTĚTE A PRAMEN VLÁSKŮ.  DÍTĚ SE VE VODĚ VYKOUPALO A POTÉ SE ČEKALO, ZDA LÉČBA ZABERE.

K ZÁZRAČNÉ STUDÁNCE SE JIŽ V 17. STOLETÍ KONALY „HLUČNÉ POUTĚ“, NA MÍSTĚ PRÝ STÁVALA I ZÁJEZDNÍ HOSPODA A BÝVALY TAM PRÝ I KOUPELE. ROKU 1706 ODKÁZALA TEREZIE PODSTÁTSKÁ Z PRUSÍNOVIC TISÍC ZLATÝCH NA POSTAVENÍ KAPLE U STUDÁNKY. KAPLE BYLA OPRAVDU VYSTAVĚNA, ALE ROKU 1783 BĚHEM JOSEFÍNSKÝCH REFOREM BYLA ZBOŘENA. SOCHA PANNY MARIE BYLA PŘENESENA DO ÚJEZDECKÉHO KOSTELA A NA MÍSTĚ KAPLE BYL VTYČEN KŘÍŽ. LEGENDA PRAVÍ, ŽE JEDEN ORÁČ ZDE POZDĚJI VYORAL OBRAZ PANNY MARIE, DONESL JEJ DO ÚJEZDSKÉHO KOSTELA, ALE OBRAZ BYL DRUHÝ DEN OPĚT NA PŮVODNÍM MÍSTĚ; TAK SE STALO I PODRUHÉ. TEPRVE POTÉ, CO ORÁČ PŘEVEZL OBRAZ NA VOZE TAŽENÉM PÁREM VOLŮ, OBRAZ JIŽ V ÚJEZDU ZŮSTAL.

KOLEM ROKU 1870 BYLA KAPLE VYSTAVĚNA ZNOVU. JEJÍ VÝSTAVBA SE POJÍ S ŽIVOTNÍM OSUDEM POUSTEVNÍKA KOLÍNKA Z VIZOVIC. TENTO ČLOVĚK BYL PŮVODNÍM POVOLÁNÍM SOUKENÍK; ŽIVNOST VŠAK NEVYNÁŠELA, KOLÍNKO MUSEL PRODAT CHALUPU A S RODINOU ODEJÍT DO SVĚTA. V CIZINĚ MU ZEMŘELA ŽENA A TRADUJE SE, ŽE DĚTI PRODAL KOMEDIANTŮM. POZDĚJI SE V NĚM VŠAK HNULO SVĚDOMÍ A CHTĚL SKONCOVAT SE SVÝM ŽIVOTEM. KDYŽ VŠAK VYLEZL NA STROM, NA KTERÉM SE CHTĚL OBĚSIT, SPATŘIL SVĚTLA ZE HŘBITOVA, NA KTERÉM LEŽELA JEHO ŽENA. ROZHODL SE NA JEJÍM HROBĚ POPROSIT O ODPUŠTĚNÍ A DAL SE NA POKÁNÍ. CHODIL V HÁBITU A S RŮŽENCEM PO POUTÍCH, ZPÍVAL A PRODÁVAL „JERUZALEMSKÉ KŘÍŽE“. ZA NAŠETŘENÉ PENÍZE Z ALMUŽEN SE POTÉ ROZHODL OBNOVIT VE VYSOKÉM POLI KAPLIČKU. NEJDŘÍVE POSTAVIL SLAMĚNOU CHÝŠI A SBÍRAL DALŠÍ MILODARY PO OKOLÍ. SÁM ZAČAL VYRÁBĚT CIHLY A SÁM TAKÉ ZAČAL KAPLI STAVĚT. DÍLO SE MU VŠAK NELÍBILO, TAK VŠE ZBOŘIL A ZAČAL – VE VĚTŠÍM – STAVĚT ZNOVU. DO KAPLE VYPROSIL OBRAZY A NĚKTERÉ I SNAD SÁM NAMALOVAL. SPÁVAL NA KAMENI A PŘED SEBOU MĚL NEUSTÁLE UMRLČÍ HLAVU. LIDÉ HO MĚLI RÁDI, ALE ČASEM MU ÚCTA STOUPLA DO HLAVY; VYDÁVAL SE ZA PROROKA A DĚLAL POTÍŽE UJEZDSKÉMU FARÁŘI. TOLIK O VYSOCKÉ KAPLI.

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT PROSTÝCH, ZNAČNĚ VYSOKÝCH DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ, POSTAVENÝCH ROKU 2011 A ROZMÍSTĚNÝCH PODÉL CESTY Z VYSOKÉHO POLE K POUTNÍMU MÍSTU BOJATÍN. KŘÍŽE JSOU VZTYČENY ZA SILNIČNÍM PŘÍKOPEM. TEN JE PŘEKLENUT DŘEVĚNÝMI MŮSTKY, PO KTERÝCH SE DOSTANETE KE KŘÍŽŮM A TAKÉ K DŘEVĚNÝM SLOUPKŮM, NA KTERÝCH JSOU UMÍSTĚNY ŽALMY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM KŘÍŽOVÉ CESTY.

V DUBNU 2013 BYLO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ MÍSTO OTEVŘENO. 300 METRŮ DLOUHÁ CESTA ZDRAVÍ SPOJUJE VYSOCKOU KAPLI S VODNÍ KAPLÍ V SOUSEDSTVÍ STUDÁNKY. CESTA BYLA VYDLÁŽDĚNA, PODÉL BYLY VYSÁZENY ZÁHONY LÉČIVÝCH BYLIN A ZABUDOVÁNY LAVIČKY. STUDÁNKA BYLA NOVĚ VYZDĚNA A NAD VÝVĚR VODY BYLA UMÍSTĚNA PLASTIKA MADONY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?