KŘÍŽOVÁ CESTA VE VYSOKÉM POLI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK

POUTNÍ MÍSTO ZATÍM NENAVŠTÍVENO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?