KŘÍŽOVÁ CESTA V HOSTIŠOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MYSLOČOVICE

NAVŠTIVME NEVELKOU, ZATO KLIDNOU A VELICE HEZKOU ZEMĚDĚLSKOU VES HOSTIŠOVOU, LEŽÍCÍ POD ZÁPADNÍMI SVAHY ZLÍNSKÉ VRCHOVINY NĚKOLIK KILOMETRŮ OD KRAJSKÉHO MĚSTA ZLÍNA.

KŘÍŽOVÁ CESTA, KTEROU NAJDEME NA SEVERNÍM OKRAJI OBCE NA KRAJI LESA, VZNIKLA Z INICIATIVY HOSTIŠOVSKÉHO RODÁKA PANA OLDŘICHA VOJÁČKA, KTERÝ JE ZÁROVEŇ I TVŮRCEM DŘEVĚNÝCH, SEGMENTOVĚ ZAKONČENÝCH DESEK – KAPLIČEK. PRACÍ OTROKOVICKÉHO VÝTVARNÍKA EMILA SLÁMY JSOU KERAMICKÉ KACHLE, UMÍSTĚNÉ PRÁVĚ NA VÝŠE ZMÍNĚNÝCH KAPLIČKÁCH, S NÁMĚTY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. NA ZÁKLADĚ KERAMICKÉHO CYKLU POTÉ PRAŽSKÁ BÁSNIŘKA JARMILA KUŘITKOVÁ MOOSOVÁ VYTVOŘILA SÉRII KRÁTKÝCH BÁSNÍ NAZVANOU MYSTÉRIUM KŘÍŽE. VERŠE JSOU VRYTÉ DO MOSAZNÝCH DESTIČEK, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY POD KERAMICKÝMI KACHLEMI.

VÝBĚR TÉMAT, KTERÉ ZVOLIL PAN EMIL SLÁMA, SE DO JISTÉ MÍRY ODCHYLUJE OD TRADIČNÍCH MOTIVŮ KŘÍŽOVÉ CESTY. NAPŘÍKLAD PRVNÍ ZASTAVENÍ NENÍ ZTVÁRNĚNO MOTIVEM Z DOMU PILÁTOVA, NÝBRŽ SE VZTAHUJE K POLIBKU JIDÁŠE, KTERÝ TÍMTO SVÉHO PŘÍTELE ZRAZUJE A VYDÁVÁ JEJ NA SMRT. TÉMATICKY JE ZMĚNĚN I ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY, KDY OBVYKLÝ MOTIV ČTRNÁCTÉHO ZASTAVENÍ SE JIŽ OBJEVUJE NA ZASTAVENÍ PŘEDPOSLEDNÍM, ZATÍMCO POSLEDNÍ ZASTAVENÍ JE TVOŘENO MOTIVEM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYTVOŘENA V ROCE 2009 A V TÉMŽE ROCE, 26. ZÁŘÍ, BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA P. VAVŘINCEM ČERNÝM. ZÁVĚREM NESMÍME ZAPOMENOUT ANI NA ČLENY HORIZONTU HOSTIŠOVÁ, Z.S., KTEŘÍ FUNGOVALI JAKO KOORDINÁTOŘI MEZI VŠEMI ZÚČASTNĚNÝMI A TAKÉ SE PODÍLELI NA TERENNÍ INSTALACI JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?