KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘEPÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. MARTINA V PRAZE - ŘEPÍCH

HISTORIE KLÁŠTERA V ŘEPÍCH SOUVISÍ BEZPROSTŘEDNĚ S PŘÍCHODEM SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Z FRANCIE DO PRAHY V ROCE 1837. SESTRY SVÉ POSLÁNÍ ZAPOČALY NA MALÉ STRANĚ POD PETŘÍNEM, KDE POSTAVILY NEMOCNICI A MATEŘINEC SE SÍDLEM GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÉ. V ROCE 1858 ZAKOUPILA KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO POZEMEK ZVANÝ TAICMANŮV DVŮR V ŘEPÍCH A NA NĚM V LETECH 1858 AŽ 1864 VYSTAVĚLA KLÁŠTER V KLASICISTNÍM STYLU. JEHO SOUČÁSTÍ SE STAL KOSTEL SV. RODINY, KTERÝ BYL POSVĚCEN V ROCE 1861 VIKÁŘEM A FARÁŘEM SLAVÍŠKEM Z NEUTONIC.

KLÁŠTER ZPOČÁTKU SLOUŽIL JAKO SIROTČINEC, ALE JIŽ PO ČTYŘECH LETECH MUSEL BÝT Z DŮVODU EPIDEMIE OČNÍ CHOROBY TRACHOMU ZRUŠEN. BYLO ROZHODNUTO ZŘÍDIT ZDE ŽENSKOU VĚZNICI, KTERÁ POTÉ ZAČALA FUNGOVAT OD ROKU 1865.

V LETECH 1933 AŽ 1934 BYL KOSTEL SV. RODINY VYMALOVÁN V TZV. BEURONSKÉM STYLU BRATREM ANTONÍNEM VRBÍKEM, ČLENEM ŘÁDU SV. BENEDIKTA. V ROCE 1948 DOCHÁZÍ KE ZRUŠENÍ VĚZNICE A BUDOVA KLÁŠTERA JE UPRAVENA NA ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ. V ROCE 1950 VŠAK DOCHÁZÍ K NÁSILNÉ LIKVIDACI KONGREGACE A K ODSUNU ŘÁDOVÝCH SESTER DO POHRANIČÍ. ZÁROVEŇ DOCHÁZÍ I K ZÁMĚRNÉ DEVASTACI KOSTELA, KTERÝ ZAČÍNÁ SLOUŽIT JAKO GARÁŽ PRO NÁKLADNÍ VOZY. V ROCE 1958 SE UŽIVATELEM STÁVÁ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY. DO RUKOU KONGREGACE SE KLÁŠTER VRACÍ AŽ PO ROCE 1990.

V SOUČASNÉ DOBĚ SLOUŽÍ KOSTEL POTŘEBÁM KOMUNITY SESTER BOROMEJEK, FARNOSTI SV. MARTINA A TAKÉ JAKO ŘEPSKÝ KULTURNÍ STÁNEK. KLÁŠTERNÍ BUDOVĚ VRACÍ V ROCE 1996 KONGREGACE PŮVODNÍ ZAMĚŘENÍ A ZAKLÁDÁ DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO PRO NEMOCNÉ SENIORY. SOUČÁSTÍ KLÁŠTERA JE TAKÉ ODDĚLENÍ PRO VAZEBNĚ STÍHANÉ ŽENY.

POJĎME SE NYNÍ VĚNOVAT KŘÍŽOVÉ CESTĚ. TA JE SOUČÁSTÍ MEDITAČNÍ ZAHRADY, KTERÁ BYLA VYTVOŘENA V ROCE 2012. ZA PODPORY MNOHA DÁRCŮ SE PODAŘILO VYBUDOVAT ZVLÁŠTNÍ, OJEDINĚLOU KŘÍŽOVOU CESTU, ZVANOU TAKÉ VIA DOLOROSA (CESTA BOLESTI), KTERÁ JE POJATA ZCELA NETRADIČNĚ. NABÍZÍ A ZPROSTŘEDKUJE SVŮJ HLUBOKÝ OBSAH POMOCÍ SYMBOLŮ A SLOV, JEJICHŽ ÚSTŘEDNÍ MYŠLENKOU JE ŘEČ LIDSKÝCH RUKOU.

KŘÍŽOVÁ CESTA VYŠLA Z DÍLNY UMĚLECKÉHO ŘEZBÁŘE PAVLA HLADKÉHO, KTERÝ SE PŘI JEJÍM ZTVÁRNĚNÍ INSPIROVAL VERŠI BÁSNÍKA A LÉKAŘE ALOISE VOLKMANA. V JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH DOMINUJÍ PRÁVĚ LIDSKÉ RUCE. RUCE ŠTĚDŘE SLOUŽÍCÍ, VYŠETŘUJÍCÍ I OŠETŘUJÍCÍ, ZKRÁTKA RUCE PEČUJÍCÍ OBĚTAVĚ, ODBORNĚ I S EMPATIÍ O PACIENTY, KTEŘÍ JSOU JIM SVĚŘENI ZDE V DOMOVĚ SV. KARLA BOROMEJSKÉHO. RUCE, KTERÉ SVÝMI DESETI PRSTY PROMĚŇUJÍ SLOVA DESATERA V ČINY.

JAK SE PÍŠE V UVÁDĚJÍCÍM TEXTU, MÁTE V TÉTO MEDITAČNÍ ZAHRADĚ NALÉZT ZKLIDNĚNÍ, DUCHOVNÍ OSVĚŽENÍ A JEJÍ PROJITÍ BY VÁS MĚLO PŘIVÉST K ZAMYŠLENÍ NAD PRAVÝM SMYSLEM ŽIVOTA I OBĚTI, DOKONCE I UTRPENÍ A BOLESTI, K POCITU VLASTNÍHO POSLÁNÍ V NĚM, JENŽ SPOČÍVÁ VE SLUŽBĚ LÁSKY A POMOCI DRUHÝM.

KŘÍŽOVÁ CESTA, SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA A POSVĚCENA 10. ČERVNA ROKU 2013, BYLA VYTVOŘENA DÍKY PODPOŘE NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97, ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE, UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A. S., KRÁLOVSKÉ KANONII PREMONSTRÁTŮ, RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU, SESTRY MONIKY WEIDENKOPF Z MNICHOVA, ING. JANY OUTRATOVÉ, ING. IVANA FOJTÍKA, PHDR. ALENY PLESSINGEROVÉ, PROF. VIRGINIE WALTEROVÉ A MNOHA DALŠÍCH INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?