KŘÍŽOVÁ CESTA V PRAZE - MODŘANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

MÍSTO, NA NĚMŽ BYLA PŘI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE POSTAVENA ZVONICE, NEBYLO KDYSI ZVOLENO NÁHODNĚ. ODSUD, Z NEJVYŠŠÍHO MÍSTA STARÝCH MODŘAN, SE MOHL HLAS ZVONŮ ROZLÉHAT SKUTEČNĚ DALEKO. DNEŠNÍ PODOBU ZÍSKALA ZVONICE V ROCE 1754 V RÁMCI CELKOVÉ REKONSTRUKCE PŘILEHLÉHO KOSTELA ZA OPATA ZBRASLAVSKÉHO KLÁŠTERA ADAMA AYSLA, POD SPRÁVU TEHDY SPADALA. NOVÁ STAVBA NAHRADILA TU PŘEDCHOZÍ, JEŽ SKONČILA V ROZVALINÁCH.

LÉTA PLYNULA A PÉČE O ZVONICI S PŘILEHLÝM OKOLÍM BYLA ODKÁZÁNA POUZE NA AKTIVITU DOBROVOLNOU ČINNOST MÍSTNÍCH VĚŘÍCÍCH. AŽ OD ROKU 2011 ZDE ZAČALO PŮSOBIT OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZVONICE, KTERÉ V AREÁLU POŘÁDALO NEJRŮZNĚJŠÍ KULTURNÍ AKCE. V ROCE 2015 BYL AREÁL ZREVITALIZOVÁN Z FONDŮ EU POD PATRONÁTEM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 A ZA PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ FARNÍ CHARITY PRAHA 4 – MODŘANY A DUHA SDRUŽENÍ, ZÁKLADNÍ ČLÁNEK DUŽINA – STŘELKA.

Z VEDENÍ FARNÍ CHARITY ROVNĚŽ VYŠEL NÁPAD OBOHATIT TOTO MÍSTO KŘÍŽOVOU CESTOU. HLAVNÍM MOTTEM ZDE VŠAK NEMĚLO BÝT JEN UTRPENÍ, ALE TAKÉ NADĚJE, ZKRÁTKA KŘÍŽOVÁ CESTA PRO 21. STOLETÍ. BYL VYBRÁN NÁVRH DOBŘÍŠSKÉHO SOCHAŘE MIROSLAVA BEŠČECE, KTERÝ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ ZTVÁRNIL V PODOBĚ SMÍRČÍCH KŘÍŽŮ. TY ZHOTOVIL ZE ŽLUTÍ MRÁKOTÍNSKÉ ŽULY, UŠLECHTILÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JE VELICE ODOLNÝ VŮČI KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM. KAŽDÉ ZE ZASTAVENÍ PAK OPATŘIL SYMBOLY, KTERÉ PŘIBLIŽUJÍ CHVÍLE OD KRISTOVA ODSOUZENÍ, PŘES JEHO CESTU S KŘÍŽEM, AŽ PO JEHO SMRT NA KŘÍŽI A ULOŽENÍ DO HROBU.  

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?